846.897Møter med mennesker

Sjømannskirken 2012

12.000Nattevandrer

Sommeren 2012 delte ansatte og frivillige ut mer enn 12 000 glass vann til skandinaviske ungdommer på nattestid i partybyen Ayia Napa.

Jenter på Ayia Napa

Se TV2-reportasje om nattevandrerne i Ayia Napa

Når mennesker kontakter Sjømannskirken med behov for hjelp, samarbeides det ofte med andre for å kunne yte den støtte og hjelp vedkommende trenger. Samarbeidspartnere kan være familie hjemme i Norge, forsikringsselskap, reiseselskap, sykehus, utenrikstjenesten og så videre.

Sommeren 2012 var første året med Nattevandrere i Ayia Napa på Kypros. Frivillige fra Norge og Sverige møtte flere tusen ungdommer. De fikk utdelt vann, og «Kirkebenken» var sannsynligvis det eneste stedet i partyområdet hvor det ikke ble servert sprit. Som den svenske presten skriver i sin rapport: «Ungdomarna får vatten och omplåstring av både själ och kropp.» 

Havnet på sykehus
Dag Folkestad tok med seg familien til Kypros og brukte sommerferien til å dele ut vann til festglade ungdommer.

- En av jentene i en gjeng jeg møtte hadde brukket benet, en var dehydrert etter for mye alkohol og en hadde fått en infeksjon. I gjengen på seks jenter havnet tre av dem på sykehus i løpet av ferien, forteller han.

Sommerens tilstedeværelse blant ungdommene i den kypriotiske byen har bare brakt positive tilbakemeldinger, både fra ungdommen selv og foreldrene hjemme i Norge.

Del

587.200Kirkebesøk

Samlingssted for flere enn noensinne.

Julefest i Houston

Juletrefest i sjømannskirken i Houston.

I 2012 steg antall kirkebesøk markant for sjømannskirkene, som registrerte nesten 600.000 besøkende. Aldri før har så mange oppsøkt kirken.

Totalt var 587.200 personer innom en av de 31 sjømannskirkene i 2012. Dette er over 70.000 flere enn året før.

Med organisasjonens økte fokus på oppsøkende virksomhet, har altså besøket på kirkene likevel tatt seg opp. Ny satsing på arrangement ved kirkene synes å være en forklaring på dette.

Nesten hvert femte besøk skjedde i sjømannskirken i Arguineguin på Gran Canaria. Den populære kirken satte ny besøksrekord for en enkelt kirke med 107.731 besøkende.

Disse sjømannskirkene hadde flest besøk:

Gran Canaria:  107.731

Albir Villajoyosa: 50.638      

Costa del Sol:  46583

Torrevieja:  40211 

København:  36729

I videoen under kan du se glimt fra ulike besøkende i sjømannskirken i New York:

Del

1.609Sosialsaker

Stadig flere nordmenn trenger hjelp i utlandet. I 2012 hjalp Sjømannskirken 1609 landsmenn i nød langt hjemmefra. Flere av dem var barn.

Hjelper norske Spania-barn

En sosialsak er en akutt eller aktuell nødssituasjon med behov for kontakt med andre aktører (f.eks. familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank) og hvor det ofte er behov for oppfølging.

Også i 2012 har landsmenn som på ulikt vis rammes sykdom, ulykker og kriser vært en prioritert oppgave for Sjømannskirken. Gjennom besøk på sykehus og i fengsler utøver Sjømannskirkens medarbeidere daglig nestekjærlighet og diakoni.

Antall registrerte sosialsaker er redusert med 12 % i 2012 sammenlignet med året før . Nedgangen skyldes i all hovedsak underrapportering og ikke redusert behov for bistand. Tallene for sykebesøk, fengselsbesøk og ulike typer sosialsaker er heller ikke helt sammenlignbare med foregående år på grunn av endret statistikkføring.

Mest sosial nød i Spania og Thailand
Med hele 659 sosialsaker i løpet av 2012 var det sjømannskirken i Pattaya, Thailand, som registrerte aller flest tilfeller av nordmenn som fikk hjelp i en akutt livssituasjon. Sjømannskirkens syv kirker i Spania og på Kanariøyene meldte til sammen om 597 sosialsaker, med aller flest tilfeller på Gran Canaria (314 saker).

Sjømannskirken har siden 2005 drevet et helse- og sosialfaglig arbeid blant barn og unge i Spania.Les om Familieveiviseren: Sjømannskirkens lavterskeltilbud til alle norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca kysten i Spania.

Sjømannskirkene med flest sosialsaker:
Pattaya : 659
Gran Canaria: 314   
Torrevieja: 147
Albir: 49
Antwerpen:46

Del

108Fengselsbesøk

Besøker nordmenn bak murene i utlandet.

Mennesker som er fengslet i utlandet befinner seg i en vanskelig situasjon, ikke minst på grunn av språkproblemer og krevende soningsforhold.

I mange deler av verden er de innsatte avhengig av å ha pårørende til å forsyne seg med toalettsaker, bøker, kosttilskudd og mat utover det helt elementære.
Havner man på andre siden av jordkloden i forhold til sine nærmeste, betyr det mye å få besøk og en prat.

- Jeg kjente ikke til Sjømannskirken før jeg havnet i fengsel. Nå kommer jeg aldri til å glemme den, sier norske "Siri". Hun soner en dom på tre år i fengselet på Tenerife og får besøk fra Sjømannskirken hver uke.

Følger nordmenns reisevaner
Sjømannskirken i Pattaya gjorde aller flest fengselsbesøk i 2012 med 42 besøk totalt. Deretter fulgte sjømannskirken i Hamburg med 19 besøk, mens de syv kirkene i Spania til sammen utgjorde 16 slike besøk. Mange har verken familie eller nettverk i landet eller verdensdelen hvor de sitter fengslet, og ville neppe fått besøk om det ikke var for Sjømannskirkens ansatte.

Del

4.320Sykebesøk

Sjømannskirkens medarbeidere var på mer enn 80 sykebesøk hver uke i 2012.

"Stor takk til Sjømannskirken på Lanzarote for hyggelig besøk mens jeg tilbrakte 9 døgn på Hospiten hospital."

- melding på på Sjømannskirkens Facbook-side.

Se film fra sykebesøk:

Hver eneste uke besøkte Sjømannskirkens ansatte og frivillige over 80 nordmenn som av ulike grunner hadde havnet på sykehus eller trengte medisinsk hjelp i utlandet. Sjømannskirkens syv kirker i Spania og på Kanariøyene gjorde totalt 2571 sykebesøk i 2012, noe som er over halvparten av det totale antallet verden over. Sjømannskirken i Pattaya følger etter med til sammen 788 slike besøk.

På grunn av ny statistikkføring, er sykebesøk fra og med 2012 en egen kategori i Sjømannskirkens årsrapport. Tidligere har sykebesøk og hjemmebesøk vært talt sammen, og årets tall vil dermed være noe lavere til tross for at det det reelle antallet sykebesøk ikke har gått ned. På Sjømannskirkens nettsider kan du lese mer om organisasjonens oppsøkende virksomhet.

Del

23.257Studenter

Aldri før har Sjømannskirken møtt flere studenter.

14studenter

Trine Holt og Gorm Von Gohren Edwin studerer i Slovakia.

I 2012 møtte Sjømannskirkens fem studentprester flere enn noensinne tidligere. Tallet illustrerer Sjømannskirkens økede satsing på studenter, og henger blant annet sammen med at det ble opprettet en ny studentprest-stilling i midten av året.

Svært mange norske studenter velger å utdanne seg i Australia, og i løpet av 2012 møtte studentpresten i Australia og New Zealand hele 8784 studenter totalt, noe som er mer enn dobbelt så mange som hele Europa til sammen.

Studentpresttjenesten er i stor grad en beredskapstjeneste. Når livet floker seg til for eksempel ved sykdom og ulykker, er Sjømannskirkens fem studentprester er tilgjengelige - eller de kan komme dit man befinner seg. De siste årene har Sjømannskirken bistått ved katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt utenlandsstudentene. I slike krisesituasjoner kan den nærmeste studentpresten komme umiddelbart.

Sjømannskirkens studentprester har dessuten et utstrakt samarbeid med organsisajonen ANSA, som jobber med norske studenter i utlandet, i tillegg til andre relevante aktører.

Del

34.450Nordsjøen

Sjømannskirkens offshoregruppe møter stadig flere.

Nordsjøprest Anettet Spilling

På sine 560 plattformbesøk i 2012 møtte offshoregruppen over 30 000 mennesker. Teller man med alle menneskene de møtte i tjenesten, inkludert møter på land med blant annet familie og pårørende til oljearbeidere, blir tallet totalt på over 50 000. Siden 1982 har Sjømannskirkens offshoregruppe besøkt oljeplattformer og supplyskip på norsk sokkel. I tillegg drar de på hjemmebesøk, og arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier. Sjømannsprestene tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering.

Offshoregruppen er en del av oljeselskapene og rederienes beredskap.

De er med i oppfølgingen av ulykker og andre dramatiske hendelser gjennom samtaler med enkeltpersoner eller psykologisk debriefing. Skjer det dødsfall ombord, holder nordsjøprestene ofte minnestund. De er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene, og det hender også at de deltar i begravelsen.
På Sjømannskirkens nettsider kan du lese mer om nordsjøprestene.

Del

3.069Skipsbesøk

Det blir stadig færre skipsbesøk totalt. Samtidig øker antallet i Skottland.

- Jeg er priviligert som får komme inn på andres arbeidsplass og få en slik varm mottakelse. Det er etterhvert mange gamle kjente, folk jeg har møtt i andre havner eller på andre båter.

Det sier Jostein Handal, ambulerende medarbeider i Skottland. Selv om det totale antallet skipsbesøk i Sjømannskirken går nedover, besøkte han i 2012 flere norske skip enn han har gjort noen gang før i sin nesten 30 år lange tjeneste i Sjømannskirken. I tråd med denne utviklingen etablerte Sjømannskirken ny sjømannskirke i Aberdeen i desember i fjor.

Viktig beredskapsområde
Nærmere 40 rederier,i tillegg til flere fagforeninger og forbund som arbeider på havet, har beredskapsavtale med Sjømannskirken,. Du kan lese mer om beredskapsarbeid og hva en beredskapsavtale innebærer på Sjømannskirkens nettsider.

Sjømannskirkene som gjør flest skipsbesøk:

Antwerpen: 1030

Aberdeen/Skottland: 680 

Rotterdam: 591

Reisetjenesten offshore: 316

Houston: 201

Del

181Beredskap

Sjømannskirken har lang erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet.

Gjennom beredskapsavtaler med blant annet bedrifter, institusjoner og organisasjoner tilbyr Sjømannskirken opplæring, støtte og omsorg når det uventede skjer. Sjømannskirken har nærmere 150 års erfaring med å hjelpe landsmenn i nød langt hjemmefra, og få har bedre kontaktnett verden over - også der det ikke finnes en sjømannskirke. Stadig flere velger å inngå beredskapsavtale med Sjømannskirken. Du kan lese mer om hva en slik avtale er og hva den innebærer på Sjømannskirkens nettside.

Sjømannskirkens beredskapstelefon er en døgnåpen alarmtelefon for bedrifter, institusjoner, enkeltmennesker eller andre som er i en akutt situasjon. Hver eneste uke får Sjømannskirken inn mange telefoner, og i ukentlig gjennomsnitt utvikler mer enn to slike krisetelefoner seg til å bli en beredskapssak.

Beredskapsarbeidet spenner fra å gi omsorg til enkeltmennesker, til å delta ved større katastrofer som rammer nordmenn i utlandet. Gjennom de ambulerende sjømannsprestene er organisasjonen til stede på alle kontinenter, og kan raskt forflytte seg dit det trengs om noe skjer. Mer om våre beredskapsavtaler og hva Sjømannskirken bistår med i en akutt situasjon kan du lese om på Sjømannskirkens nettsider.

Del

3.296Jobb

Over 3000 nordmenn har registrert seg for e-postvarsel ved utlysning av ledige stillinger i Sjømannskirken.

Ved å jobbe i Sjømannskirken får du mer enn 200 kollegaer i inn- og utland. Alt fra prester og kulturledere til diakoner og vertskap trengs for å drive en kirke - og i Sjømannskirken kan man på mange av stillingene søke som den man er, uten å ha yrkesrettet utdannelse. I løpet av et år trenger man også flere vikarer, og sommerjobbene som hvert år lyses ut er populære.

I et arbeidsfellesskap med et mangfold av oppgaver og yrkesbakgrunner blir du del av et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet. Klikk her for å få oversikt over ledige stillinger i Sjømannskirken akkurat nå.

Drømmer du om en spennende jobb langt borte? Her kan du abonnere på jobbvarsling fra Sjømannskirken.

Kjuus flytter til Rotterdam

Ragnvald og Jannike Heitun Kjuus tok med barna og dro da de fikk drømmejobben i Rotterdam.

- Dette blir min mest spennende jobb noensinne!

Jannike Heitun Kjuus visste ikke at ektemannen hadde begynt å abonnere på jobbvarsel fra Sjømannskirken på e-post. Men da de fikk drømmejobben som vertskap i sjømannskirken i Rotterdam, var hun ikke i tvil. Sammen med mannen Ragnvald og de to barna, pakket de bilen med det de hadde av eiendeler, hund og leker og tok fatt på reisen til drømmejobben.

Del

1.022Bryllup

Enda flere valgte å gifte seg i utlandet, enn året før. Aller mest populært for de gifteklare i 2012 var Gran Canaria, med hele 144 vielser.

Stadig flere norske par velger å dra utenlands for å gifte seg. Sjømannskirken tilbyr en annerledes, flott og høytidelig markering av den store dagen -og man kan ikke minst kombinere bryllup og bryllupsreise. Sjømannskirken har vigselsrett i flere land, og kan bistå med kirkelig velsignelse på enda flere steder.

Mest populært med bryllup i palmesus
Det aller mest populære stedet å gi hverandre sitt ja i 2012 var sjømannskirken på Gran Canaria, som hadde 144 vielser. Til sammen hadde Sjømannskirkens syv kirker i Spania og på Kanariøyene 466 bryllup, mens hele 112 par valgte å la seg smi i hymens lenker i sjømannskirken i København.

De 5 sjømannskirkene med flest bryllup

Gran Canaria: 144 

København: 112

Mallorca: 110

Costa del Sol: 75

Pattaya: 68  

Går du i giftetanker?
På Sjømannskirkens nettsider har vi samlet alt man trenger å vite for å gifte seg i utlandet.

Brudepar i Dubai

Nybakt brudepar på stranden i Dubai etter vielsen.

Del

1.980Gudstjenester

106.606 mennesker på gudstjeneste i Sjømannskirken.

Ørkengudstjeneste

Ørkengudstjeneste i Dubai.

Det har vært positiv bevegelse rundt gudstjenestene i sjømannskirkene.
Antall gudstjenester har økt sammenlignet med fjoråret - hele 1980 gudstjenester har blitt holdt for til sammen 106.606 deltagere.

Aller størst økning finner vi hos gudstjenester med nattverd, som har økt med 28%.
Antall nattverdgjester har en 17% økning.

Det er grunn til å tro at arbeidet med gudstjenestereformen er årsak til økt nattverdfrekvens. Reformen har gitt menighetene økt frihet til å prege det lokale gudstjenestelivet, samt større muligheter for variasjon.

Sjømannskirkene med høyest antall gudstjenestebesøk

Albir – 13.233

Gran Canaria – 11.775

Torrevieja – 6.783

London – 6.115

Costa del Sol – 5.814

Se video fra julegudstjeneste i Dubai-ørkenen:

Del

510Konfirmasjon

Aldri før har flere konfirmanter valgt Sjømannskirkens nettundervisning, både hjemme i Norge og ute i den store verden.

12 Kofirmant Amman1

Konfirmant i Jordan sammen med ambulerende sjømannsprest Knut Kvidaland.

Sjømannskirken hadde 211 konfirmanter i 2012.
Dette er en økning på 28,7 % fra 2011, og er det høyeste tallet på mange år. Årsaken antas å være naturlige svingninger i tillegg til Sjømannskirkens satsing på bedre kvalitet i konfirmasjonstiden.

I 2012 hadde Sjømannskirken 7 konfirmantleirer i London og Berlin for til sammen 299 Sjømannskirkekonfirmanter fra menigheter i Norge. Dette er en økning på 26% fra 2011.

119 ungdommer bosatt i utlandet deltok som nettkonfirmanter. Tilsvarende tall for 2011 var 93.

Del

27.500Vaffelhjerter

27 500 mennesker fikk smake Sjømannskirkens hjertevarme på organisasjones aksjonsdag.

Se video av syngende vaffelstekere i København!

Sjømannskirken har delt ut vafler, omsorg og felleskap til nordmenn i utlandet i nær 150 år, og de siste årene har frivillige og ansatte markert dette med å dele ut Sjømannskirkens vaffelhjerter til mennesker over hele verden på én og samme dag. 50 lokale aksjoner i Norge sørget for at også de her hjemme fikk en smak av Sjømannskirken.

Det var tredje gang Hjertevarmeaksjonen ble arrangert, og aldri før har aksjonen nådd ut til flere mennesker.

Kårer verdens beste vafler

Alle 31 sjømannskirker har sin egen vri på den tradisjonelle røren, og kåringen av den beste oppskriften skaper mye engasjement. Gjennom nettavstemming får nordmenn over hele verden stemt på sin favoritt. I 2012 var det nok en gang Sjømannskirken i København som gikk av med seieren. Kanskje det forklarer at gjengen i kongens by sliter ut 6 vaffeljern i året?

Les også:
Se bildene fra årets Hjertevarmeaksjon.
Her er vinneroppskriften.

Hjertevarme

Frivillige i Bergen er klare til å dele ut vafler.

Del

1.700OL-kirken

Sjømannskirken i London åpnet dørene for medalje-håpende nordmenn med tilbud om vafler, kaffe, sport på storskjerm og et sted å samles under mesterskapet.

OL Kronprins Vafler Scanpix

Kronprins Haakon var en av av dem som besøkte OL-kirken i London.

– Høydepunktene var blant annet håndballkampene på storskjerm, som samlet fullt leseværelse med begeistring og idrettsglede, sier utenlandssjef Asbjørn Vilkensen, prosjektleder for OL-kirken. Fra 27. juli til 12. august ble den tradisjonsrike sjømannskirken i London fra 1927 arena for idrettsglede og fellesskap.

- Det gikk meget bra. Vi skapte en sosial, kulturell og gudstjenestelig arena og ble en sentral møteplass for landsmenn under OL. Vi møtte cirka 1.700 besøkende med gjestfrihet og varme. Entusiastiske tilbakemeldinger bekrefter at vi lyktes med dette, sier Vilkensen, som alt er i gang med planleggingen av neste OL-kirke i Russland i 2014.

OL Oppsøkende Oxford Street

Hilde og Steinar Tislevoll reklamerte for Sjømannskirkens OL-kirke på Oxford Street.

Del

59.918Hvor kommer pengene fra?

Nesten 60.000 timer frivillig arbeid bidro i 2012 til verdifulle inntekter for Sjømannskirken.

Frivillig vasker stoler på Costa del Sol

En av flere frivillige ved sjømannskirken på Costa del Sol hjelper til med stolvask.

Tallmaterialet på frivillig engasjement er dette året mer nøyaktig enn noen gang. For første gang er enhetene bedt om å registrere i dagsregisteret antall frivillige samt arbeidstimer. Totalt for 2012 er det registrert 1980 frivillige, de jobbet til sammen 14793 ganger og totalt 59 918 timer, noe som utgjør 32,5 årsverk.

Av et årlig budsjett på rundt 212, 5 millioner kroner, dekkes en tredjedel gjennom statlig støtte. Resten samles inn gjennom frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene ute. Inntektene fordeles slik:

Inntekter fra Næringsliv Norge

12 %

Gaver Privatpersoner Norge

34 %

Inntekter fra staten

31 %

Kursinntekter

1 %

Andre inntekter

1 %

Inntekter ved kirkene

22 %

Visste du at:
- 97 prosent av den norske befolkningen kjenner til Sjømannskirken.
- 65 prosent mener Sjømannskirken ivaretar nordmenns behov for trygghet på reiser i utlandet.
Kilde: Profilundersøkelse utført av Respons Analyse 2010.

Del

846.897Møter med mennesker

Det handler om å være til stede.

Det er mange grunner til at nordmenn drar utenlands - men for Sjømannskirken er fellesnevneren at de ønsker å være til stede som et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested for alle. Uansett hva målet med reisen og oppholdet er.

Det kan være i sykehussengen med brukket ben eller på universitet med akutt savn etter melkesjokolade - plutselig føler man seg langt hjemmefra. Og selvfølgelig også når man ønsker glede, samvær, andakt eller en prat over vafler og kaffe. Da har Sjømannskirken både åpne dører og utstrakte hender til alle mennesker i alle aldre i alle livssituasjoner.

Disse kirkene har hatt flest møter med mennesker:

Gran Canaria:  107.731  

Albir: 50.638

Costa del Sol: 46.583

Torrevieja: 40.211        

København: 36.729   

Sjømannskirken er også til stede hjemme i Norge, og hadde i løpet av 2012 hele 41.762 møter med mennesker innenfor landets grenser - mange av disse ble møtt på messer og festivaler, eller med et nystekt vaffelhjerte på Sjømannskirkens årlige Hjertevarmedag. I tillegg besøkte 40 337 mennesker Nettkirken.

I videoene under kan du få et glimt av hverdagen ved noen av sjømannskirkene:

Del
Del