181Beredskap

Sjømannskirken har lang erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet.

Gjennom beredskapsavtaler med blant annet bedrifter, institusjoner og organisasjoner tilbyr Sjømannskirken opplæring, støtte og omsorg når det uventede skjer. Sjømannskirken har nærmere 150 års erfaring med å hjelpe landsmenn i nød langt hjemmefra, og få har bedre kontaktnett verden over - også der det ikke finnes en sjømannskirke. Stadig flere velger å inngå beredskapsavtale med Sjømannskirken. Du kan lese mer om hva en slik avtale er og hva den innebærer på Sjømannskirkens nettside.

Sjømannskirkens beredskapstelefon er en døgnåpen alarmtelefon for bedrifter, institusjoner, enkeltmennesker eller andre som er i en akutt situasjon. Hver eneste uke får Sjømannskirken inn mange telefoner, og i ukentlig gjennomsnitt utvikler mer enn to slike krisetelefoner seg til å bli en beredskapssak.

Beredskapsarbeidet spenner fra å gi omsorg til enkeltmennesker, til å delta ved større katastrofer som rammer nordmenn i utlandet. Gjennom de ambulerende sjømannsprestene er organisasjonen til stede på alle kontinenter, og kan raskt forflytte seg dit det trengs om noe skjer. Mer om våre beredskapsavtaler og hva Sjømannskirken bistår med i en akutt situasjon kan du lese om på Sjømannskirkens nettsider.

Del