108Fengselsbesøk

Besøker nordmenn bak murene i utlandet.

Mennesker som er fengslet i utlandet befinner seg i en vanskelig situasjon, ikke minst på grunn av språkproblemer og krevende soningsforhold.

I mange deler av verden er de innsatte avhengig av å ha pårørende til å forsyne seg med toalettsaker, bøker, kosttilskudd og mat utover det helt elementære.
Havner man på andre siden av jordkloden i forhold til sine nærmeste, betyr det mye å få besøk og en prat.

- Jeg kjente ikke til Sjømannskirken før jeg havnet i fengsel. Nå kommer jeg aldri til å glemme den, sier norske "Siri". Hun soner en dom på tre år i fengselet på Tenerife og får besøk fra Sjømannskirken hver uke.

Følger nordmenns reisevaner
Sjømannskirken i Pattaya gjorde aller flest fengselsbesøk i 2012 med 42 besøk totalt. Deretter fulgte sjømannskirken i Hamburg med 19 besøk, mens de syv kirkene i Spania til sammen utgjorde 16 slike besøk. Mange har verken familie eller nettverk i landet eller verdensdelen hvor de sitter fengslet, og ville neppe fått besøk om det ikke var for Sjømannskirkens ansatte.

Del