1.980Gudstjenester

106.606 mennesker på gudstjeneste i Sjømannskirken.

Ørkengudstjeneste

Ørkengudstjeneste i Dubai.

Det har vært positiv bevegelse rundt gudstjenestene i sjømannskirkene.
Antall gudstjenester har økt sammenlignet med fjoråret - hele 1980 gudstjenester har blitt holdt for til sammen 106.606 deltagere.

Aller størst økning finner vi hos gudstjenester med nattverd, som har økt med 28%.
Antall nattverdgjester har en 17% økning.

Det er grunn til å tro at arbeidet med gudstjenestereformen er årsak til økt nattverdfrekvens. Reformen har gitt menighetene økt frihet til å prege det lokale gudstjenestelivet, samt større muligheter for variasjon.

Sjømannskirkene med høyest antall gudstjenestebesøk

Albir – 13.233

Gran Canaria – 11.775

Torrevieja – 6.783

London – 6.115

Costa del Sol – 5.814

Se video fra julegudstjeneste i Dubai-ørkenen:

Del