59.918Hvor kommer pengene fra?

Nesten 60.000 timer frivillig arbeid bidro i 2012 til verdifulle inntekter for Sjømannskirken.

Frivillig vasker stoler på Costa del Sol

En av flere frivillige ved sjømannskirken på Costa del Sol hjelper til med stolvask.

Tallmaterialet på frivillig engasjement er dette året mer nøyaktig enn noen gang. For første gang er enhetene bedt om å registrere i dagsregisteret antall frivillige samt arbeidstimer. Totalt for 2012 er det registrert 1980 frivillige, de jobbet til sammen 14793 ganger og totalt 59 918 timer, noe som utgjør 32,5 årsverk.

Av et årlig budsjett på rundt 212, 5 millioner kroner, dekkes en tredjedel gjennom statlig støtte. Resten samles inn gjennom frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene ute. Inntektene fordeles slik:

Inntekter fra Næringsliv Norge

12 %

Gaver Privatpersoner Norge

34 %

Inntekter fra staten

31 %

Kursinntekter

1 %

Andre inntekter

1 %

Inntekter ved kirkene

22 %

Visste du at:
- 97 prosent av den norske befolkningen kjenner til Sjømannskirken.
- 65 prosent mener Sjømannskirken ivaretar nordmenns behov for trygghet på reiser i utlandet.
Kilde: Profilundersøkelse utført av Respons Analyse 2010.

Del