510Konfirmasjon

Aldri før har flere konfirmanter valgt Sjømannskirkens nettundervisning, både hjemme i Norge og ute i den store verden.

12 Kofirmant Amman1

Konfirmant i Jordan sammen med ambulerende sjømannsprest Knut Kvidaland.

Sjømannskirken hadde 211 konfirmanter i 2012.
Dette er en økning på 28,7 % fra 2011, og er det høyeste tallet på mange år. Årsaken antas å være naturlige svingninger i tillegg til Sjømannskirkens satsing på bedre kvalitet i konfirmasjonstiden.

I 2012 hadde Sjømannskirken 7 konfirmantleirer i London og Berlin for til sammen 299 Sjømannskirkekonfirmanter fra menigheter i Norge. Dette er en økning på 26% fra 2011.

119 ungdommer bosatt i utlandet deltok som nettkonfirmanter. Tilsvarende tall for 2011 var 93.

Del