34.450Nordsjøen

Sjømannskirkens offshoregruppe møter stadig flere.

Nordsjøprest Anettet Spilling

På sine 560 plattformbesøk i 2012 møtte offshoregruppen over 30 000 mennesker. Teller man med alle menneskene de møtte i tjenesten, inkludert møter på land med blant annet familie og pårørende til oljearbeidere, blir tallet totalt på over 50 000. Siden 1982 har Sjømannskirkens offshoregruppe besøkt oljeplattformer og supplyskip på norsk sokkel. I tillegg drar de på hjemmebesøk, og arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier. Sjømannsprestene tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering.

Offshoregruppen er en del av oljeselskapene og rederienes beredskap.

De er med i oppfølgingen av ulykker og andre dramatiske hendelser gjennom samtaler med enkeltpersoner eller psykologisk debriefing. Skjer det dødsfall ombord, holder nordsjøprestene ofte minnestund. De er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene, og det hender også at de deltar i begravelsen.
På Sjømannskirkens nettsider kan du lese mer om nordsjøprestene.

Del