1.609Sosialsaker

Stadig flere nordmenn trenger hjelp i utlandet. I 2012 hjalp Sjømannskirken 1609 landsmenn i nød langt hjemmefra. Flere av dem var barn.

Hjelper norske Spania-barn

En sosialsak er en akutt eller aktuell nødssituasjon med behov for kontakt med andre aktører (f.eks. familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank) og hvor det ofte er behov for oppfølging.

Også i 2012 har landsmenn som på ulikt vis rammes sykdom, ulykker og kriser vært en prioritert oppgave for Sjømannskirken. Gjennom besøk på sykehus og i fengsler utøver Sjømannskirkens medarbeidere daglig nestekjærlighet og diakoni.

Antall registrerte sosialsaker er redusert med 12 % i 2012 sammenlignet med året før . Nedgangen skyldes i all hovedsak underrapportering og ikke redusert behov for bistand. Tallene for sykebesøk, fengselsbesøk og ulike typer sosialsaker er heller ikke helt sammenlignbare med foregående år på grunn av endret statistikkføring.

Mest sosial nød i Spania og Thailand
Med hele 659 sosialsaker i løpet av 2012 var det sjømannskirken i Pattaya, Thailand, som registrerte aller flest tilfeller av nordmenn som fikk hjelp i en akutt livssituasjon. Sjømannskirkens syv kirker i Spania og på Kanariøyene meldte til sammen om 597 sosialsaker, med aller flest tilfeller på Gran Canaria (314 saker).

Sjømannskirken har siden 2005 drevet et helse- og sosialfaglig arbeid blant barn og unge i Spania.Les om Familieveiviseren: Sjømannskirkens lavterskeltilbud til alle norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca kysten i Spania.

Sjømannskirkene med flest sosialsaker:
Pattaya : 659
Gran Canaria: 314   
Torrevieja: 147
Albir: 49
Antwerpen:46

Del