23.257Studenter

Aldri før har Sjømannskirken møtt flere studenter.

14studenter

Trine Holt og Gorm Von Gohren Edwin studerer i Slovakia.

I 2012 møtte Sjømannskirkens fem studentprester flere enn noensinne tidligere. Tallet illustrerer Sjømannskirkens økede satsing på studenter, og henger blant annet sammen med at det ble opprettet en ny studentprest-stilling i midten av året.

Svært mange norske studenter velger å utdanne seg i Australia, og i løpet av 2012 møtte studentpresten i Australia og New Zealand hele 8784 studenter totalt, noe som er mer enn dobbelt så mange som hele Europa til sammen.

Studentpresttjenesten er i stor grad en beredskapstjeneste. Når livet floker seg til for eksempel ved sykdom og ulykker, er Sjømannskirkens fem studentprester er tilgjengelige - eller de kan komme dit man befinner seg. De siste årene har Sjømannskirken bistått ved katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt utenlandsstudentene. I slike krisesituasjoner kan den nærmeste studentpresten komme umiddelbart.

Sjømannskirkens studentprester har dessuten et utstrakt samarbeid med organsisajonen ANSA, som jobber med norske studenter i utlandet, i tillegg til andre relevante aktører.

Del