Ikon: 

809.274Møter med mennesker

530.863Kirkebesøk

1.767Sosialsaker

194Beredskap

18.500Nattevandrer

63.527Frivillighet

118Fengselsbesøk

1772Medlemmer

809.274Møter med mennesker

1.857Gudstjenester

3.230Nettkirken

4.496Sykebesøk

3.303Skipsbesøk

27.809Studenter

31.909Møter offshore

1.020Bryllup

418Konfirmanter

22.000Vaffelhjerter

Veien videre

Året i bilder