809.274Møter med mennesker

Sjømannskirken 2013

809.274Møter med mennesker

I Bangkok kan unge backpackere treffe verdens første mopedkirke.
Sjømannskirken møter nordmenn i 80 land verden over.

Hver uke i høysesongen reiser medarbeidere fra sjømannskirken i Pattaya til Khao San Road i Bangkok. Med oppsøkende virksomhet møter organisasjonen både norske backpackere og andre som oppholder seg i utlandet for kortere eller lengre tid.  Mange har behov for et råd på veien, et vannglass, en personlig samtale eller de er takknemlige for en smak av norske vafler eller risgrøt.

Totalt sett er det sjømannskirkene i syden som møter flest nordmenn. Kypros har hatt en økning i antall møter på grunn av Nattevandrer-prosjektet for ungdom i Ayia Napa om sommeren.

Flest møter med mennesker i 2013:
Gran Canaria:                   103.133
Kypros:                                56.089
Albir-Villajoyosa:                50.703
Costa del Sol:                     40.934
Torrevieja:                           42.331

Sjømannskirken ønsker å være til stede som et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested for alle, enten man ønsker å treffe andre nordmenn, trenger en andakt eller en god prat over vafler og kaffe.
I Norge møter Sjømannskirken mennesker på messer, foreningsmøter, i konfirmasjonsundervisning og på gudstjenester.

Sjømannskirkens verdier
OPPSØKENDE
Vi erfarer at ikke alle mennesker som kunne ønske det, har anledning til å komme til kirken.
Derfor ønsker Sjømannskirken å være en oppsøkende, tjenende og medvandrende kirke for alle nordmenn i utlandet. Vi ønsker å være kirke der menneskene lever sine liv i hverdagen.

Del

530.863Kirkebesøk

Over en halv million nordmenn besøkte sjømannskirkene i 2013. Halvparten av dem gjør det for å møte andre nordmenn.

Sjømannskirken ønsker å være nordmenns naturlige sosiale, kulturelle og kirkelige samlingssted i utlandet. En ny undersøkelse viser at en av tre nordmenn har besøkt en sjømannskirke en eller flere ganger.
44 prosent av dem som besøker sjømannskirken gjør det for å møte andre nordmenn, viser den landsomfattende profilundersøkelsen gjennomført av Ipsos MMI. 39 prosent oppgir arrangement som 17. mai, bryllup eller lignende, mens 21 prosent vil spise vafler. 19 prosent oppsøker Sjømannskirken for å gå på norsk gudstjeneste.

Mest besøkt er sjømannskirken på Gran Canaria, der det kan komme over tusen besøkende på tirsdager.

Disse sjømannskirkene hadde flest besøk:
Gran Canaria                     95.926
Albir Villajoyosa                45.382
Costa Del Sol                     38.544
Torrevieja                           32.441
Kypros                                 29.247Sjømannskirkens verdier
GJESTEVENNSKAP
Vi tror at landsmenn i utlandet vil kjenne glede ved å "komme hjemom". Derfor ønsker vi at Sjømannskirken kjennetegnes av det gode håndtrykk og romslig gjestevennskap.

Del

1.767Sosialsaker

Mange nordmenn trenger hjelp i utlandet. Sjømannskirkens medarbeidere ga akutt hjelp til 1.767 landsmenn i nød i 2013, 10 prosent flere enn året før.

Nordmenn som på ulikt vis rammes sykdom, ulykker og kriser er en prioritert oppgave for Sjømannskirken. Gjennom besøk på sykehus og i fengsler utøver Sjømannskirkens medarbeidere daglig nestekjærlighet og diakoni. En sosialsak er en akutt eller aktuell nødssituasjon med behov for kontakt med andre aktører (f.eks. familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank) og hvor det ofte er behov for oppfølging.

Sjømannskirkene med flest sosialsaker i 2013:
Pattaya                       657
Gran Canaria             449
Torrevieja                   111
Hamburg                      89
Alanya                          54
Albir                              54

I 2012 hadde Sjømannskirken 1.609 sosialsaker. Oppgangen i antall sosialsaker har vært størst på Gran Canaria. Forklaringen kan være at turiststrømningen fra Norge økte i 2013, samtidig som sjømannskirken økte kapasiteten med en vinterdiakon i høysesongen på Gran Canaria.

Sjømannskirkens verdier
UENDELIG VERDI
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med en uendelig verdig og unik verdighet. Derfor ønsker vi å møte mennesker i visshet om at den enkelte alltid er mye mer enn det vi ser. Vi ønsker å lytte til menneskers livserfaringer og tilby fellesskap som gir tilhørighet både med Gud og andre mennesker.


VG på lederplass i juli 2013
"Da Marte Dalelv (24) havnet i trøbbel i Dubai var det sjømannskirken hun fikk hjelp hos. Da flere nordmenn ble skadet i en bussulykke i Alanya i sommer besøkte sjømannsprest i Tyrkia Jakob Furuseth sykehuset og hjalp de skandinaviske turistene. Sjømannskirken sendte prest til Algerie for å hjelpe til i gisselsituasjonen ved gassanlegget i In Amenas i januar. I tillegg hjelper Sjømannskirken til i mange av de sakene som aldri når nyhetsbildet. Av og til er presten den eneste hjelperen.
Nordmenn i fengsel i utlandet får besøk av dem, barn og ungdom som havner i trøbbel i utlandet får husly, mat og av og til hjelp til billett hjem. Sjømannskirken bidrar når det er snakk om rus, psykiatri, omsorgssvikt og andre problemer.
Statistikken viser at kirken får en stadig større rolle som hjelper for nordmenn som kommer opp i sosiale problemer i utlandet."

Del

194Beredskap

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon. 194 bedrifter har en beredskapsavtale med organisasjonen.

Antall beredskapsavtaler har økt jevnt de siste årene.

Sjømannskirken stiller sine ressurser til disposisjon for rederier, bedrifter, høgskoler og organisasjoner med et internasjonalt engasjement. Under terroraksjonen i In Amenas i januar 2013 var fire sjømannsprester tilstede på Statoils pårørendesenter i Bergen. I tillegg var en sjømannsprest i Algerie og samarbeidet med UD og Statoil lokalt.

En døgnåpen beredskapstelefon er en del av tilbudet til bedrifter og nordmenn i utlandet. Hver uke håndteres henvendelser av alvorlig karakter. De fleste kommer fra næringsliv og utanningssektoren og omfatter dødsfall på sjøen, psykiatri og savnede personer.

Mange nordmenn som er i akutt nød i utlandet kontakter nærmeste sjømannskirke for å få hjelp.

I 2013 lanserte Sjømannskirken en egen nødnummer-app til smarttelefoner. Den gjør det enkelt å finne lokalt nødnummer og nærmeste sjømannskirke.


Sjømannskirkens verdier

TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Del

18.500Nattevandrer

For andre år på rad var Bjørg Irene Turøy og Sjømannskirken til stede for ungdom i partybyen Ayia Napa på Kypros.

I løpet av sommeren delte nattevandrerne ut 18.500 glass vann til feststemt ungdom. Det er 6.500 flere vannglass enn året før. På den provisoriske kirkebenken i den høyrøstede hovedgaten er det også tid for mange samtaler. Sjømannskirken ønsker å gi hjelp, trygghet og et fristed for ungdommene som er på ferie.

Jeg opplever at det viktigste vi gjør rett og slett er at vi er der. Vannet vi deler ut kan hindre dehydrering, men at vi som voksne og kirke er til stede er vel så viktig.Sjømannsprest Jermod Hausberg.
Del

63.527Frivillighet

Engasjementet fra tusener av frivillige hender gjør driften mulig. Frivillig arbeid er helt avgjørende for Sjømannskirken.

Gjennom 63.527 timer frivillig arbeid bidro engasjerte mennesker med alt fra kakebaking til sykebesøk, slik at sjømannskirkene kan holde dørene åpne. Dette tilsvarer 36 årsverk, og gir en økning på 3.600 timer i forhold til 2012.

I tillegg gjøres en enorm frivillig innsats i Norge med basar- og foreningsarbeid som gir Sjømannskirken verdifulle inntekter.

Av et årlig budsjett på rundt 218 millioner kroner, dekkes en tredjedel gjennom statlig støtte. Resten samles inn gjennom frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene ute.

Sjømannskirkens visjon
Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement

Del

118Fengselsbesøk

Joshua French tok i mot sjømannsprest Knut Lyngseth i fengselet i Kongo flere ganger i 2013. Hver uke, i alle verdenshjørner, oppsøker Sjømannskirken fengslede nordmenn.

Sjømannskirken ønsker å være tilstede for dem som sitter alene og isolert i fengsel langt hjemmefra. Det ble 118 fengselsbesøk i 2013, en oppgang fra 108 i 2012.
Mennesker som er fengslet i utlandet befinner seg i en vanskelig situasjon, ikke minst på grunn av språkproblemer og krevende soningsforhold. Det kan bety mye å få besøk av en person som møter den innsatte som et medmenneske.

Joshua French, og nå avdøde Tjostolf Moland, har fått jevnlige besøk av Sjømannskirken siden fengslingen i Kongo i 2009.

Marte Dalelv ble fengslet i Dubai da hun anmeldte en voldtekt. Hun fikk bistand fra og bodde i sjømannskirken frem til hun ble frifunnet i juli 2013. Saken vakte stor internasjonal oppmerksomhet.

Del

1772Medlemmer

Høsten 2013 ble det innført en ny ordning med personlig medlemskap i Sjømannskirken.

Å være medlem av Sjømannskirken handler om engasjement og demokrati. Medlemmer viser aktivt sin støtte av Sjømannskirken, og får velge eller stille til valg til Sjømannskirkens Generalforsamling.

Tidligere var det kun foreningsmedlemmer som hadde stemmerett og kunne utøve innflytelse i organisasjonen. Nå ønsker Sjømannskirken at flere skal få muligheten.

- Vi vet det finnes mange som brenner for Sjømannskirken i Norge. Vi ønsker å skape et rom for nettopp dette engasjementet, og skal møte potensielle medlemmer i kirkene, menighetene, på festivaler og messer rundt i hele landet, sier leder av Norgesarbeidet Espen Ingebrigtsen.

I 2013 ble den første kretslederkonferansen arrangert i Oslo. Kretsstyrene vil være et betydelig organ i fremtiden for hvordan Sjømannskirken organiserer både demokratiet, strategien, frivillighetsarbeidet og medlemsordningen i Norge.


Tilhørighet
til arbeidet som handler om å gi mennesker mot til tro,håp og engasjement

Engasjement
i Sjømannskirkens frivillige arbeid

Innflytelse
i en frivillig organisasjon der medlemmene danner det demokratiske fundament.

Del

1.857Gudstjenester

Konfirmasjonsgudstjenestene i Houston var en av mange gudstjenester som trakk folk til sjømannskirkene i 2013.

103.189 mennesker besøkte en sjømannskirkegudstjeneste i 2013.  1.234 gudstjenester hadde nattverd, og halvparten av alle kirkegjengerne i Sjømannskirken gikk til nattverd i 2013.

På julaften ble det satt rekord i antall gudstjenester i regi av Sjømannskirken. Til sammen 11.300 nordmenn deltok på julefeiringene over hele verden, 1.500 flere enn i 2012. Flest besøkende hadde Gran Canaria med over 1.220 gjester på kirkens arrangementer denne dagen. De øvrige Spania-kirkene, samt sjømannskirkene i Dubai og London, hadde også gode besøkstall julaften.

Sjømannskirkene med høyest antall gudstjenestebesøk i 2013:

Albir-Villajoyosa              13.305
Gran Canaria                   10.712
Torrevieja                           7.444
London                              5.961
Costa del Sol                     4.932


Trosopplæring er en viktig oppgave for Sjømannskirken. Det handler om å gi barn og unge kunnskap om, og tilhørighet til, den kristne tro og tradisjon. Sjømannskirken har et særskilt ansvar for å formidle dette til døpte barn i utlandet. Dermed er det viktig å engasjere de unge i gudstjenestearbeidet.

Sjømannskirkens verdier
TILHØRIGHET
Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i en tid der globaliseringen er økende. Derfor ønsker Sjømannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle landsmenn i utlandet. Vi ønsker å være et sted der lengsel og håp får næring.
Del

3.230Nettkirken

Stadig flere kontakter nettprestene på chat og e-post.

Sjømannskirkens nettprester gjennomførte 3.230 samtaler i 2013, som er ny rekord. Disse fordeler seg på 1.953 gjennom e-post og 1.277 via chat.

Nettkirken har vokst jevnt og trutt siden Sjømannskirken åpnet tilbudet i 1999. Hele 105.701 besøkende klikket seg inn i den digitale kirken i 2013, en økning på 4.000 fra året før.

Nettkirken er tilgjengelig hele døgnet med mulighet for å tenne et lys eller samtale med en av nettprestene.

Del

4.496Sykebesøk

Marta Kristin Valvatne er en av Sjømannskirkens medarbeidere som ukentlig besøker nordmenn utenlands. Ved sykesengen, hjemme eller på gamlehjemmet.

I 2013 var sjømannskirkens medarbeidere på 4.496 sykebesøk, en liten oppgang fra 2012 (4.320 sykebesøk). Det betyr at Sjømannskirkens ansatte i snitt var på 12 besøk hver eneste dag, verden over.

Å bli innlagt på sykehus eller bli skadet i utlandet kan være både ensomt og skremmende, spesielt dersom man er alene.  Sjømannskirkens medarbeidere har ofte med seg lesestoff og vafler når de kommer. Organisasjonen samarbeider med Europeiske reiseforsikring for å nå nordmenn som trenger besøk.


Sjømannskirkene som var på flest sykebesøk i 2013:
Gran Canaria                     1017
Pattaya                                791
Torrevieja                           602
Albir-Villajoyosa                602
Lanzarote                           297


Se film om Sjømannskirkens besøkstjeneste:

Del

3.486Jobb

Organisasjonen har rundt 30 ansettelser årlig.

3.486 personer hadde i 2013 registrert seg for å få e-postvarsel ved utlysning av ledige stillinger i Sjømannskirken.

Ved å jobbe i Sjømannskirken får man mer enn 200 kollegaer i inn- og utland. Alt fra prester og kulturledere til diakoner og vertskap trengs for å drive en kirke. I Sjømannskirken kan man på mange av stillingene søke som den man er, uten å ha yrkesrettet utdannelse. I løpet av et år trenger man også flere vikarer, og sommerjobbene som hvert år lyses ut er populære.

I et arbeidsfellesskap med et mangfold av oppgaver og yrkesbakgrunner blir man del av et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet.

Se film om å jobbe i Sjømannskirken:

Del

3.303Skipsbesøk

Sjøfolk har alltid vært en viktig målgruppe for Sjømannskirken. 31.522 sjøfolk ble møtt på 3.303 skipsbesøk i 2013.

Kort liggetid i havn gjør at sjøfolk ikke lenger har tid til å komme til sjømannskirkene. Derfor må Sjømannskirken drive mer oppsøkende og komme om bord.

Sjømannskirken i Aberdeen ble etablert i Sjøfartsdirektoratet sitt tidligere velferdslokale i desember 2012. I den skotske havnebyen ligger det til en hver tid rundt 20 skip med norsk mannskap. Sjømannskirkens medarbeidere går om bord med en hilsen, litt lesestoff og muligheten for en god samtale.

Nærmere 40 rederier, i tillegg til flere fagforeninger og forbund som arbeider på havet, har beredskapsavtale med Sjømannskirken.

Sjømannskirkene som gjør flest skipsbesøk:

Aberdeen                                        1485
Rotterdam                                         610
Antwerpen                                        581
Besøkstjenesten offshoreflåten:    311
Houston                                           176

Sjømannskirken var på 100 færre skipsbesøk i 2013 i forhold til året før, men møtte samtidig10.000 flere norske sjøfolk. Dette henger trolig sammen med satsingen i Aberdeen hvor de norske offshore-fartøyene stort sett bare har nordmenn om bord.

Mer om Offshore, supply og sjøfolk og om beredskapsarbeid

Se film om skipsbesøk:

Del

27.809Studenter

Studentprest Elisa Stokka har alltid tid til en prat. Sjømannskirkens fem studentprester møter norske studenter på pub, kafè, nattklubb eller i en kirke.

Sjømannskirken møtte 4.552 flere studenter i 2013 enn året før.

Mange norske studenter velger å studere i utlandet. Av og til kan avstanden hjem bli veldig lang, og da kan studentpresten spille en viktig rolle. Studentpresttjenesten er i stor grad en beredskapstjeneste. De siste årene har Sjømannskirken bistått ved katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt utenlandsstudentene. I slike krisesituasjoner kan den nærmeste studentpresten komme umiddelbart.

Sjømannskirken har dessuten et utstrakt samarbeid med blant andre studentorganisasjonen ANSA, som organiserer mange norske utenlandsstudenter. I 2013  deltok studentprestene på 173 arrangementer i regi av ANSA, hvor de møtte 10.067 av deres studenter.

Se film fra julesang under studentenes julemiddag ved sjømannskirken i København:

Del

31.909Møter offshore

Ti sjømannsprester besøker oljeplattformer og supplyskip på norsk sokkel.

I 2013 var Sjømannskirken på 504 besøk offshore og på supplyskip.

Sjømannskirkens offshoregruppe drar i tillegg på hjemmebesøk og arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier. Sjømannsprestene tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering. Skjer det dødsfall ombord, holder nordsjøprestene ofte minnestund. De er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene, og det hender også at de deltar i begravelsen.

Det nye navnet Sjømannsprest – Offshore tok over for "nordsjøprest" i 2013, et navn som bedre speiler tjenesten og er mer treffende for målgruppen.

Under terrorangrepet i In Amenas var fire sjømannsprester til stede på pårørendesenteret til Statoil i Bergen, som en del av beredskapsavtalen mange oljeselskap og rederi har med Sjømannskirken.

Del

1.020Bryllup

Mange nordmenn velger å dra utenlands for å gifte seg. I 2013 ga 1.020 par sitt ja i en sjømannskirke, like mange som året før.

Sjømannskirken har vigselsrett i flere land, og kan bistå med kirkelig velsignelse på enda flere steder. Her kan man få en annerledes, flott og høytidelig markering av den store dagen.

At man kan kombinere vielsen med bryllupsreisen har også sitt å si for valg av sted, enten det er sol og varme eller en storby som trekker. Det kan man også se på topp 5-listen over sjømannskirkebryllup i 2013.

Sjømannskirkene med flest bryllup i 2013:
Gran Canaria                151
København                  123
Mallorca                        100
Costa del Sol                 82
Pattaya                           75

Se film om bryllup i Sjømannskirken:

Del

418Konfirmanter

Med Sjømannskirken er det mulig å få norsk konfirmasjon i utlandet, som her på Gran Canaria. Mange konfirmanter, både ute og i Norge, benytter seg av nettundervisning.

126 ungdommer valgte å konfirmere seg i en sjømannskirke i 2013, mens 292 konfirmanter fulgte Sjømannskirkens nettkonfirmanttilbud.

Dette inkluderer konfirmanter bosatt i Norge som ønsket å følge nettkonfirmantundervisning i regi av Den norske kirke.

Det gir i alt 418 konfirmanter i 2013.

Sjømannskirken tilbyr konfirmasjonsundervisning med organisasjonen som tema for ungdommer bosatt i Norge. I Bergen er hele 260 ungdommer med på programmet.

Se konfirmantenes egen film fra konfirmantleir i London: 

Del

22.000Vaffelhjerter

På den årlige Hjertevarmedagen fikk 22.000 mennesker verden over smake Sjømannskirkens nystekte vafler.

Sjømannskirken har delt ut vafler, omsorg og felleskap til nordmenn i utlandet i 150 år, og de siste årene har frivillige og ansatte markert dette med å dele ut vaffelhjerter til mennesker over hele verden på én og samme dag. Mange lokale aksjoner spredt rundt i Norge sørget for at også de her hjemme fikk en smak av Sjømannskirken.

Alle 31 sjømannskirker har sin egen vri på den tradisjonelle røren, og kåringen av den beste oppskriften skaper mye engasjement. Gjennom nettavstemning får nordmenn over hele verden stemt på sin favoritt.
I 2013 gikk Sjømannskirken i New York av med seieren.

Bjørn som bor i Pattaya har laget en liten filmsnutt fra Hjertevarmeaksjonen til sjømannskirken i Pattaya:

Del

Veien videre

I 2014 markeres det at Sjømannskirken har vært til stede for nordmenn i utlandet i 150 år. Det ønsker vi å fortsette med.

Det er 150 år siden Johan Cordt Harmens Storjohann grunnla Sjømannskirken i Bergen, etter en reise til Skottland der han så at norske sjøfolk hadde behov for oppfølging.

I året som kommer vil 150-årsjubileet, medlemskap, frivillighet og offentlig finansiering være viktige fokusområder for Sjømannskirken. Generell økt reiseaktivitet blant nordmenn, flere utenlandsstudenter og økende global olje- og gassvirksomhet gir også Sjømannskirken nye utfordringer og muligheter.

Sjømannskirken har en 150 år gammel historie i å være inviterende og oppsøkende for å nå mennesker i både ord og gjerning. Denne måten å arbeide på har fortsatt bærekraft.

Samtidig må Sjømannskirken hele tiden forandre seg for å bevare sin egenart som sosial, kulturell og kirkelig samlingsplass for nordmenn i utlandet.

Derfor skal vi fortsette å være til stede hvor nordmenn befinner seg. Våre kirker vil flyttes og aktiviteter endres slik at Sjømannskirken fortsatt er relevant for menneskers ønsker og behov.


Audun Myhre

Generalsekretær
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Del

Året i bilder

Del