Beredskap

194Beredskap

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon. 194 bedrifter har en beredskapsavtale med organisasjonen.


Torsdag 23.01.2014 14:20

Antall beredskapsavtaler har økt jevnt de siste årene.

Sjømannskirken stiller sine ressurser til disposisjon for rederier, bedrifter, høgskoler og organisasjoner med et internasjonalt engasjement. Under terroraksjonen i In Amenas i januar 2013 var fire sjømannsprester tilstede på Statoils pårørendesenter i Bergen. I tillegg var en sjømannsprest i Algerie og samarbeidet med UD og Statoil lokalt.

En døgnåpen beredskapstelefon er en del av tilbudet til bedrifter og nordmenn i utlandet. Hver uke håndteres henvendelser av alvorlig karakter. De fleste kommer fra næringsliv og utanningssektoren og omfatter dødsfall på sjøen, psykiatri og savnede personer.

Mange nordmenn som er i akutt nød i utlandet kontakter nærmeste sjømannskirke for å få hjelp.

I 2013 lanserte Sjømannskirken en egen nødnummer-app til smarttelefoner. Den gjør det enkelt å finne lokalt nødnummer og nærmeste sjømannskirke.


Sjømannskirkens verdier

TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.