194Beredskap

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon. 194 bedrifter har en beredskapsavtale med organisasjonen.

Antall beredskapsavtaler har økt jevnt de siste årene.

Sjømannskirken stiller sine ressurser til disposisjon for rederier, bedrifter, høgskoler og organisasjoner med et internasjonalt engasjement. Under terroraksjonen i In Amenas i januar 2013 var fire sjømannsprester tilstede på Statoils pårørendesenter i Bergen. I tillegg var en sjømannsprest i Algerie og samarbeidet med UD og Statoil lokalt.

En døgnåpen beredskapstelefon er en del av tilbudet til bedrifter og nordmenn i utlandet. Hver uke håndteres henvendelser av alvorlig karakter. De fleste kommer fra næringsliv og utanningssektoren og omfatter dødsfall på sjøen, psykiatri og savnede personer.

Mange nordmenn som er i akutt nød i utlandet kontakter nærmeste sjømannskirke for å få hjelp.

I 2013 lanserte Sjømannskirken en egen nødnummer-app til smarttelefoner. Den gjør det enkelt å finne lokalt nødnummer og nærmeste sjømannskirke.


Sjømannskirkens verdier

TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Del