Statistikk

118Fengselsbesøk

Joshua French tok i mot sjømannsprest Knut Lyngseth i fengselet i Kongo flere ganger i 2013. Hver uke, i alle verdenshjørner, oppsøker Sjømannskirken fengslede nordmenn.


Torsdag 23.01.2014 14:19Kristian

Sjømannskirken ønsker å være tilstede for dem som sitter alene og isolert i fengsel langt hjemmefra. Det ble 118 fengselsbesøk i 2013, en oppgang fra 108 i 2012.
Mennesker som er fengslet i utlandet befinner seg i en vanskelig situasjon, ikke minst på grunn av språkproblemer og krevende soningsforhold. Det kan bety mye å få besøk av en person som møter den innsatte som et medmenneske.

Joshua French, og nå avdøde Tjostolf Moland, har fått jevnlige besøk av Sjømannskirken siden fengslingen i Kongo i 2009.

Marte Dalelv ble fengslet i Dubai da hun anmeldte en voldtekt. Hun fikk bistand fra og bodde i sjømannskirken frem til hun ble frifunnet i juli 2013. Saken vakte stor internasjonal oppmerksomhet.