Frivillig

63.527Frivillighet

Engasjementet fra tusener av frivillige hender gjør driften mulig. Frivillig arbeid er helt avgjørende for Sjømannskirken.


Torsdag 23.01.2014 14:20

Gjennom 63.527 timer frivillig arbeid bidro engasjerte mennesker med alt fra kakebaking til sykebesøk, slik at sjømannskirkene kan holde dørene åpne. Dette tilsvarer 36 årsverk, og gir en økning på 3.600 timer i forhold til 2012.

I tillegg gjøres en enorm frivillig innsats i Norge med basar- og foreningsarbeid som gir Sjømannskirken verdifulle inntekter.

Av et årlig budsjett på rundt 218 millioner kroner, dekkes en tredjedel gjennom statlig støtte. Resten samles inn gjennom frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene ute.

Sjømannskirkens visjon
Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement