Gudstjeneste Med Barn

1.857Gudstjenester

Konfirmasjonsgudstjenestene i Houston var en av mange gudstjenester som trakk folk til sjømannskirkene i 2013.


Torsdag 23.01.2014 14:20

103.189 mennesker besøkte en sjømannskirkegudstjeneste i 2013.  1.234 gudstjenester hadde nattverd, og halvparten av alle kirkegjengerne i Sjømannskirken gikk til nattverd i 2013.

På julaften ble det satt rekord i antall gudstjenester i regi av Sjømannskirken. Til sammen 11.300 nordmenn deltok på julefeiringene over hele verden, 1.500 flere enn i 2012. Flest besøkende hadde Gran Canaria med over 1.220 gjester på kirkens arrangementer denne dagen. De øvrige Spania-kirkene, samt sjømannskirkene i Dubai og London, hadde også gode besøkstall julaften.

Sjømannskirkene med høyest antall gudstjenestebesøk i 2013:

Albir-Villajoyosa              13.305
Gran Canaria                   10.712
Torrevieja                           7.444
London                              5.961
Costa del Sol                     4.932


Trosopplæring er en viktig oppgave for Sjømannskirken. Det handler om å gi barn og unge kunnskap om, og tilhørighet til, den kristne tro og tradisjon. Sjømannskirken har et særskilt ansvar for å formidle dette til døpte barn i utlandet. Dermed er det viktig å engasjere de unge i gudstjenestearbeidet.

Sjømannskirkens verdier
TILHØRIGHET
Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i en tid der globaliseringen er økende. Derfor ønsker Sjømannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle landsmenn i utlandet. Vi ønsker å være et sted der lengsel og håp får næring.