Konfirmanter Gran Canaria

418Konfirmanter

Med Sjømannskirken er det mulig å få norsk konfirmasjon i utlandet, som her på Gran Canaria. Mange konfirmanter, både ute og i Norge, benytter seg av nettundervisning.


Torsdag 23.01.2014 14:20Kristian

126 ungdommer valgte å konfirmere seg i en sjømannskirke i 2013, mens 292 konfirmanter fulgte Sjømannskirkens nettkonfirmanttilbud.

Dette inkluderer konfirmanter bosatt i Norge som ønsket å følge nettkonfirmantundervisning i regi av Den norske kirke.

Det gir i alt 418 konfirmanter i 2013.

Sjømannskirken tilbyr konfirmasjonsundervisning med organisasjonen som tema for ungdommer bosatt i Norge. I Bergen er hele 260 ungdommer med på programmet.

Se konfirmantenes egen film fra konfirmantleir i London: