Offshore

31.909Møter offshore

Ti sjømannsprester besøker oljeplattformer og supplyskip på norsk sokkel.


Torsdag 23.01.2014 14:19

I 2013 var Sjømannskirken på 504 besøk offshore og på supplyskip.

Sjømannskirkens offshoregruppe drar i tillegg på hjemmebesøk og arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier. Sjømannsprestene tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering. Skjer det dødsfall ombord, holder nordsjøprestene ofte minnestund. De er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene, og det hender også at de deltar i begravelsen.

Det nye navnet Sjømannsprest – Offshore tok over for "nordsjøprest" i 2013, et navn som bedre speiler tjenesten og er mer treffende for målgruppen.

Under terrorangrepet i In Amenas var fire sjømannsprester til stede på pårørendesenteret til Statoil i Bergen, som en del av beredskapsavtalen mange oljeselskap og rederi har med Sjømannskirken.