Skrisbesoek

3.303Skipsbesøk

Sjøfolk har alltid vært en viktig målgruppe for Sjømannskirken. 31.522 sjøfolk ble møtt på 3.303 skipsbesøk i 2013.


Torsdag 23.01.2014 14:19Kristian

Kort liggetid i havn gjør at sjøfolk ikke lenger har tid til å komme til sjømannskirkene. Derfor må Sjømannskirken drive mer oppsøkende og komme om bord.

Sjømannskirken i Aberdeen ble etablert i Sjøfartsdirektoratet sitt tidligere velferdslokale i desember 2012. I den skotske havnebyen ligger det til en hver tid rundt 20 skip med norsk mannskap. Sjømannskirkens medarbeidere går om bord med en hilsen, litt lesestoff og muligheten for en god samtale.

Nærmere 40 rederier, i tillegg til flere fagforeninger og forbund som arbeider på havet, har beredskapsavtale med Sjømannskirken.

Sjømannskirkene som gjør flest skipsbesøk:

Aberdeen 1485
Rotterdam 610
Antwerpen 581
Besøkstjenesten offshoreflåten: 311
Houston 176

Sjømannskirken var på 100 færre skipsbesøk i 2013 i forhold til året før, men møtte samtidig10.000 flere norske sjøfolk. Dette henger trolig sammen med satsingen i Aberdeen hvor de norske offshore-fartøyene stort sett bare har nordmenn om bord.

Mer om Offshore, supply og sjøfolk og om beredskapsarbeid

Se film om skipsbesøk: