Begravelse

1.767Sosialsaker

Mange nordmenn trenger hjelp i utlandet. Sjømannskirkens medarbeidere ga akutt hjelp til 1.767 landsmenn i nød i 2013, 10 prosent flere enn året før.


Torsdag 23.01.2014 14:19

Nordmenn som på ulikt vis rammes sykdom, ulykker og kriser er en prioritert oppgave for Sjømannskirken. Gjennom besøk på sykehus og i fengsler utøver Sjømannskirkens medarbeidere daglig nestekjærlighet og diakoni. En sosialsak er en akutt eller aktuell nødssituasjon med behov for kontakt med andre aktører (f.eks. familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank) og hvor det ofte er behov for oppfølging.

Sjømannskirkene med flest sosialsaker i 2013:
Pattaya                       657
Gran Canaria             449
Torrevieja                   111
Hamburg                      89
Alanya                          54
Albir                              54

I 2012 hadde Sjømannskirken 1.609 sosialsaker. Oppgangen i antall sosialsaker har vært størst på Gran Canaria. Forklaringen kan være at turiststrømningen fra Norge økte i 2013, samtidig som sjømannskirken økte kapasiteten med en vinterdiakon i høysesongen på Gran Canaria.

Sjømannskirkens verdier
UENDELIG VERDI
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med en uendelig verdig og unik verdighet. Derfor ønsker vi å møte mennesker i visshet om at den enkelte alltid er mye mer enn det vi ser. Vi ønsker å lytte til menneskers livserfaringer og tilby fellesskap som gir tilhørighet både med Gud og andre mennesker.


VG på lederplass i juli 2013
"Da Marte Dalelv (24) havnet i trøbbel i Dubai var det sjømannskirken hun fikk hjelp hos. Da flere nordmenn ble skadet i en bussulykke i Alanya i sommer besøkte sjømannsprest i Tyrkia Jakob Furuseth sykehuset og hjalp de skandinaviske turistene. Sjømannskirken sendte prest til Algerie for å hjelpe til i gisselsituasjonen ved gassanlegget i In Amenas i januar. I tillegg hjelper Sjømannskirken til i mange av de sakene som aldri når nyhetsbildet. Av og til er presten den eneste hjelperen.
Nordmenn i fengsel i utlandet får besøk av dem, barn og ungdom som havner i trøbbel i utlandet får husly, mat og av og til hjelp til billett hjem. Sjømannskirken bidrar når det er snakk om rus, psykiatri, omsorgssvikt og andre problemer.
Statistikken viser at kirken får en stadig større rolle som hjelper for nordmenn som kommer opp i sosiale problemer i utlandet."