Audun Og Storjohann

Veien videre

I 2014 markeres det at Sjømannskirken har vært til stede for nordmenn i utlandet i 150 år. Det ønsker vi å fortsette med.


Mandag 17.02.2014 10:53

Det er 150 år siden Johan Cordt Harmens Storjohann grunnla Sjømannskirken i Bergen, etter en reise til Skottland der han så at norske sjøfolk hadde behov for oppfølging.

I året som kommer vil 150-årsjubileet, medlemskap, frivillighet og offentlig finansiering være viktige fokusområder for Sjømannskirken. Generell økt reiseaktivitet blant nordmenn, flere utenlandsstudenter og økende global olje- og gassvirksomhet gir også Sjømannskirken nye utfordringer og muligheter.

Sjømannskirken har en 150 år gammel historie i å være inviterende og oppsøkende for å nå mennesker i både ord og gjerning. Denne måten å arbeide på har fortsatt bærekraft.

Samtidig må Sjømannskirken hele tiden forandre seg for å bevare sin egenart som sosial, kulturell og kirkelig samlingsplass for nordmenn i utlandet.

Derfor skal vi fortsette å være til stede hvor nordmenn befinner seg. Våre kirker vil flyttes og aktiviteter endres slik at Sjømannskirken fortsatt er relevant for menneskers ønsker og behov.


Audun Myhre

Generalsekretær
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet