821.964Møter med mennesker

Sjømannskirken 2014

821.964Møter med mennesker

Sjømannskirken har møtt nordmenn i utlandet i 150 år. Det ble markert på storslagent vis i jubileumsåret 2014.

Søndag 31. august 2014 fylte Sjømannskirken 150 år. Helgen ble markert med en stor folkefest på Festplassen i Bergen, jubileumsgudstjenester i alle landets domkirker, festkonsert på Ole Bull Scene og små og store markeringer i sjømannskirker verden over.

I juli ble det arrangert et jubileumscruise i Nordsjøbassenget, og den historiske utstillingen "Et hjem ute - Sjømannskirken 150 år" på Bergens Sjøfartsmuseum ble åpnet av H.M. Kongen.

"Sambakirken" på plass

I 2014 åpnet dørene til et nytt treffpunkt: sjømannskirken i Rio de Janeiro.
Etter en lengre oppussing ble endelig sjømannskirken i Rio - Prinsesse Ragnhilds kirke åpnet den 3. mai 2014. Og det var prinsessens barnebarn som klippet sløyfen.

- Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen, hadde et livslangt forhold til Sjømannskirkens virksomhet i Brasil. Hun la ned grunnsteinen for sjømannskirken i Santos i 1961 og sto hvert år for den høytidelige åpningen av julebasaren, sier sjømannsprest Ørnulf Steen - som forøvrig tiltrådte stillingen som generalsekretær i Sjømannskirken i mars 2015).

Oppsøker nordmenn der de er

Sjømannskirken har fem ambulerende sjømannsprester og fem studentprester som reiser ut og møter nordmenn som ikke har en egen sjømannskirke å gå til. På den måten kan nordmenn treffe Sjømannskirken i 80 land, i alle verdensdeler.

Sydenkirkene har flest møter

Totalt sett er det sjømannskirkene i syden som møter flest nordmenn. Kypros har hatt en økning i antall møter på grunn av Nattevandrer-prosjektet for ungdom i Ayia Napa om sommeren.

Mange ulike kontekster

Sjømannskirken ønsker å være til stede som et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested for alle, enten man ønsker å treffe andre nordmenn, trenger en andakt eller en god prat over vafler og kaffe. I Norge møter Sjømannskirken mennesker på messer, foreningsmøter, i konfirmasjonsundervisning og på gudstjenester.

Oppsøkende: Vi erfarer at ikke alle mennesker som kunne ønske det, har anledning til å komme til kirken.
Derfor ønsker Sjømannskirken å være en oppsøkende, tjenende og medvandrende kirke for alle nordmenn i utlandet. Vi ønsker å være kirke der menneskene lever sine liv i hverdagenSjømannskirkens verdier
Del

1.519Sosialsaker

Sjømannskirkens medarbeidere ga akutthjelp til 1.519 landsmenn i nød i 2014. Trenden viser at sosialsakene blir stadig tyngre og tøffere.

Mange nordmenn trenger hjelp i utlandet, og da spesielt i varme land som er enkle og rimelige å reise til. Som i 2013 er det flest sosialsaker i Pattaya i Thailand, men tallene viser at sjømannskirkene på fastlands-Spania og i Alanya merket en stor vekst i 2014.

– En del nordmenn tror at ambassaden og Sjømannskirken tar vare på dem og stiller opp, uansett, og så glemmer de totalt at de har ansvar for eget liv. Tilfellene blir flere og tyngre. Det er alt fra fyll, ran og pass som har blitt borte, til tunge psykiatriske saker. Dette krever mye av vår tid og ressurser, sier diakonal medarbeider i sjømannskirken i Alanya, Øyvind Kopperud.

Nordmenn som på ulikt vis rammes av sykdom, ulykker og kriser er en prioritert oppgave for Sjømannskirken. Gjennom besøk på sykehus og i fengsler utøver Sjømannskirkens medarbeidere daglig nestekjærlighet og diakoni.

En sosialsak er en akutt eller aktuell nødssituasjon med behov for kontakt med andre aktører (f.eks. familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank) og hvor det ofte er behov for oppfølging.

Sjømannskirkene med flest sosialsaker i 2014:
Pattaya                       440
Gran Canaria             364
Torrevieja                   169
Albir                              82
Alanya                          70


Sjømannskirkens verdier

UENDELIG VERDI
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med en uendelig verdig og unik verdighet. Derfor ønsker vi å møte mennesker i visshet om at den enkelte alltid er mye mer enn det vi ser. Vi ønsker å lytte til menneskers livserfaringer og tilby fellesskap som gir tilhørighet både med Gud og andre mennesker.

Del

220Beredskap

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon, og antall beredskapsavtaler har økt jevnt de siste årene.

220 bedrifter har en beredskapsavtale med Sjømannskirken, og under oljemessen ONS i Stavanger oppfordret Statoil-sjef Helge Lund andre bedrifter til å støtte Sjømannskirkens arbeid med en jubileumsgave.

Sjømannskirken stiller sine ressurser til disposisjon for rederier, bedrifter, høgskoler og organisasjoner som har beredskapsavtale med organisasjonen.

Hjelp 24 timer i døgnet
En døgnåpen beredskapstelefon er en del av tilbudet til bedrifter og nordmenn i utlandet. Hver uke håndteres henvendelser av alvorlig karakter. De fleste kommer fra næringsliv og utanningssektoren og omfatter dødsfall på sjøen, psykiatri og savnede personer.

Mange nordmenn som er i akutt nød i utlandet kontakter også nærmeste sjømannskirke for å få hjelp.

Sjømannskirken i lomma
Sjømannskirkens egen nødnummer-app til smarttelefoner ble oppdatert i 2014 til å inneholde enda flere funksjoner. Appen gjør det blant annet enkelt å finne nærmeste nødnummer i hele verden, kart over hvor en befinner seg, og nærmeste sjømannskirke og ambassade.

Sjømannskirkens verdier:
TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Del

4.295Sykebesøk

Diakon Marta Kristin Valvatne i sjømannskirken på Costa del Sol er en av Sjømannskirkens medarbeidere som ukentlig besøker nordmenn utenlands. Ved sykesengen, hjemme eller på gamlehjemmet.

I 2014 var sjømannskirkens medarbeidere på 4295 sykebesøk. Det betyr at Sjømannskirkens ansatte i snitt var på nærmere 12 besøk hver eneste dag, verden over.

Å bli innlagt på sykehus eller bli skadet i utlandet kan være både ensomt og skremmende, spesielt dersom man er alene.  Sjømannskirkens medarbeidere har ofte med seg lesestoff og vafler når de kommer. Organisasjonen samarbeider med Europeiske reiseforsikring for å nå nordmenn som trenger besøk.


Sjømannskirkene som var på flest sykebesøk i 2014:
Ayia Napa                         742
Gran Canaria                     690
Pattaya                                525
Torrevieja                           497
Albir-Villajoyosa                492


Sjømannskirkens verdier

OPPSØKENDE
Vi erfarer at ikke alle mennesker som kunne ønske det, har anledning til å komme til kirken.
Derfor ønsker Sjømannskirken å være en oppsøkende, tjenende og medvandrende kirke for alle nordmenn i utlandet. Vi ønsker å være kirke der menneskene lever sine liv i hverdagen.

Se film om Sjømannskirkens besøkstjeneste:

Del

108Fengselsbesøk

Hver uke, i alle verdenshjørner, besøker Sjømannskirken fengslede nordmenn.

Sjømannskirken ønsker å være til stede for dem som sitter alene og isolert i fengsel langt hjemmefra, og var på 108 fengselsbesøk i 2014. Mange av de innsatte har ingen andre besøkende enn fra Sjømannskirken.

Mennesker som er fengslet i utlandet befinner seg som regel i en krevende situasjon, ikke minst på grunn av språkproblemer og krevende soningsforhold. Det kan bety mye å få besøk av en person som møter den innsatte som et medmenneske.

- Jeg slipper inn i kvinnefengselet.Med klesvasken vaiende over luftegården, blant medfanger som sorterer søppel i et hjørne, møter jeg en ung norsk kvinne. Jeg får holde sønnen hennes i armene mine mens han drikker melk fra flaske. Tillitsfull og rolig, skriver sjømannsprest Anne Netland i sitt reisebrev fra en runde fengselsbesøk i Sør-Amerika.


Sjømannskirkens verdier:
UENDELIG VERDI
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med en uendelig verdi og unik verdighet. Derfor ønsker vi å møte mennesker i visshet om at den enkelte alltid er mye mer enn det vi ser. Vi ønsker å lytte til menneskers livserfaringer og tilby fellesskap som gir tilhørighet både med Gud og andre mennesker.

Del

2.592Skipsbesøk

Sjøfolk har alltid vært en viktig målgruppe for Sjømannskirken. 20.811 sjøfolk ble møtt på 2592 skipsbesøk i 2014.

Kort liggetid i havn gjør at sjøfolk ikke lenger har tid til gå i land og komme til sjømannskirkene. Derfor må Sjømannskirken arbeide mer oppsøkende og komme om bord.

Den største konsentrasjonen av norske sjøfolk finnes i dag rundt nordsjøbassenget, og spesielt i Aberdeen. I den skotske havnebyen ligger det til en hver tid rundt 20 skip med norsk mannskap, derfor er dette en viktig by for Sjømannskirken å være i.

Sjømannskirkens medarbeidere går om bord med en hilsen, litt lesestoff og muligheten for en god samtale.

- På julaften besøker vi alle båtene med nordmenn om bord. Det føler vi er veldig viktig, og riktig, prioritering. Noen ønsker å høre juleevangeliet, mens andre er fornøyd med en julehilsen fra Sjømannskirken. Og så inviterer vi de som vil til julegudstjeneste i kirka, sier Terje Stenholt, daglig leder i sjømannskirken i Aberdeen.

De 5 sjømannskirkene som gjorde flest skipsbesøk i 2014:

Aberdeen                                             1342
Rotterdam                                              466
Besøkstjenesten offshoreflåten:         362
Antwerpen                                             131
Houston                                                 121

Mer om Offshore, supply og sjøfolk og om beredskapsarbeid:


TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Se film om skipsbesøk:

Del

519.597Kirkebesøk

Over en halv million nordmenn besøkte sjømannskirkene i 2014.

Sjømannskirken ønsker å være nordmenns naturlige sosiale, kulturelle og kirkelige samlingssted i utlandet.

27. april i Bergen mottok Sjømannskirken Johan Nordahl Brun-prisen for 150 år som brobyggere mellom folk og kirke:

Sjømannskirken vil være et hjem for sjøfolk og andre som oppholder seg for kortere eller lengre tid i utlandet. Gjennom besøk på sjømannskirken og i møte med reisende medarbeidere har nordmenn fått landkjenning med hjemlandet og merket den diakonale omsorgen som er Sjømannskirkens kjennemerke.

Denne omsorgen har sin verdi i seg selv, men den har også gitt troverdighet til det som alltid har vært Sjømannskirkens fremste oppgave: å forkynne evangeliet om Guds kjærligehet i Jesus Kristus til alle mennesker, heter det i juryens begrunnelse.


Mer enn 100 000 nordmenn besøkte sjømannskirken for å gå til gudstjeneste. Mest besøkt er sjømannskirken på Gran Canaria, der det kan komme tusen besøkende på tirsdager.

Disse sjømannskirkene hadde flest besøk i 2014:
Gran Canaria                     83.981
Albir Villajoyosa                43.874
Costa Del Sol                     41.321
Torrevieja                           34.782
København                       28.200


Sjømannskirkens verdier:
GJESTEVENNSKAP
Vi tror at landsmenn i utlandet vil kjenne glede ved å "komme hjemom". Derfor ønsker vi at Sjømannskirken kjennetegnes av det gode håndtrykk og romslig gjestevennskap.

Del

22.358Studenter

Sjømannskirkens fem studentprester møter norske studenter over hele verden, enten det er på pub, kafè, nattklubb eller i en kirke.

Mange norske studenter velger å studere i utlandet. Av og til blir avstanden hjem veldig lang, og da kan studentpresten spille en viktig rolle.

Bistår i krisesituasjoner

Studentpresttjenesten er i stor grad en beredskapstjeneste. De siste årene har Sjømannskirken bistått ved katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt utenlandsstudentene. I slike krisesituasjoner kan den nærmeste studentpresten komme umiddelbart.

Sjømannskirken har dessuten et utstrakt samarbeid med blant andre studentorganisasjonen ANSA, som organiserer mange norske utenlandsstudenter. I 2013 deltok studentprestene på 173 arrangementer i regi av ANSA, hvor de møtte 10.067 av deres studenter.

Sjømannskirken sendte en studentprest og en sjømannsprest til Nairobi for å bistå folkehøgskoleelevene etter den alvorlige bussulykken i Kenya hvor 2 elever omkom. I tillegg var en av Sjømannskirkens studentprester tilgjengelig på telefon for elever og ansatte ved folkehøyskolen til enhver tid.

TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Se film om studentprestene:

Del

28.046Møter offshore

Ti sjømannsprester besøker oljeplattformer og supplyskip på norsk sokkel.

I 2014 var Sjømannskirken på 559 besøk på norske oljeplattformer, 10% flere enn i fjor.

Sjømannskirkens offshoregruppe drar i tillegg på hjemmebesøk og arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier. Sjømannsprestene tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering. Skjer det dødsfall ombord, holder nordsjøprestene ofte minnestund. De er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene, og det hender også at de deltar i begravelsen.

Sjømannskirkens verdier:
TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Del

4.173Nettkirken

Stadig flere kontakter nettprestene på chat og e-post.

Sjømannskirkens nettprester gjennomførte 4173 samtaler i 2014.
Det er en økning på 29% sammenlignet med 2013. Disse fordeler seg på 2476 samtaler gjennom e-post og 1697 via chat.

Nettkirken har vokst jevnt og trutt siden Sjømannskirken åpnet tilbudet i 1999. Hele 108.474 besøkende klikket seg inn i den digitale kirken i 2014, en økning på 3000 fra året før.

For noen er anonymiteten et nødvendig premiss for at de i det hele tatt skal kunne være i stand til å dele sin smerte og sine tanker med andre, sier nettprest Pernille Astrup.

Nettkirken er tilgjengelig hele døgnet med mulighet for å tenne et lys eller samtale med en av nettprestene.


Sjømannskirkens verdier:
UENDELIG VERDI
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med en uendelig verdi og unik verdighet. Derfor ønsker vi å møte mennesker i visshet om at den enkelte alltid er mye mer enn det vi ser. Vi ønsker å lytte til menneskers livserfaringer og tilby fellesskap som gir tilhørighet både med Gud og andre mennesker.

Del

1.798Gudstjenester

Nesten halvparten av alle som gikk til gudstjeneste i Sjømannskirken gikk også til nattverd i 2014.

101.933 mennesker besøkte en sjømannskirkegudstjeneste i 2014. 1397 gudstjenester hadde nattverd, og i underkant av halvparten av alle kirkegjengerne i Sjømannskirken gikk til nattverd.

De 5 sjømannskirkene med høyest antall gudstjenestebesøk i 2014:

Albir-Villajoyosa              12.152
Gran Canaria                   11.635
Torrevieja                           7619
London                              6074
Costa del Sol                     5514


Trosopplæring er en viktig oppgave for Sjømannskirken. Det handler om å gi barn og unge kunnskap om, og tilhørighet til, den kristne tro og tradisjon. Sjømannskirken har et særskilt ansvar for å formidle dette til døpte barn i utlandet. Dermed er det viktig å engasjere de unge i gudstjenestearbeidet.

– I dag ligger opplæring i kristendom hos kirken og i familien, ikke i skolen. Norske barn i utlandet vokser opp i en annen kultur og har gjerne større behov for trosopplæring. Vi har i flere år vært i dialog med Kirkerådet, som fordeler midlene, og har hele tiden vært klar på at vi har vært underfinansiert, sier leder for trosopplæringsarbeidet i Sjømannskirken, Espen Ingebrigtsen

Sjømannskirkens verdier:
TILHØRIGHET
Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i en tid der globaliseringen er økende. Derfor ønsker Sjømannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle landsmenn i utlandet. Vi ønsker å være et sted der lengsel og håp får næring.

Se film fra jubileumsgudstjeneste i Pattaya:

Del

68.287Frivillighet

Engasjementet fra tusener av frivillige hender gjør driften mulig. Frivillig arbeid er helt avgjørende for Sjømannskirken.

Gjennom 68.287 timer frivillig arbeid bidro engasjerte mennesker med alt fra kakebaking til sykebesøk, slik at sjømannskirkene kan holde dørene åpne. Dette tilsvarer 39 årsverk, og gir en økning på 4700 timer i forhold til 2013.

I tillegg gjøres en enorm frivillig innsats i Norge med basar- og foreningsarbeid som gir Sjømannskirken verdifulle inntekter.

- Vi er helt avhengige av det gode arbeidet som kretsstyrene og frivillige gjør i hver region. Disse vil generere mange gode møtepunkt for medlemmene i framtida. Engasjement skapes ikke på et kontor, men ute blant folk, sier leder for Norgesarbeidet Espen Ingebrigtsen.

Av et årlig budsjett på rundt 218 millioner kroner, dekkes en tredjedel gjennom statlig støtte. Resten samles inn gjennom frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene ute.

Sjømannskirkens visjon
Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement

Del

970Bryllup

Mange nordmenn velger å dra utenlands for å gifte seg. I 2014 ga 970 par sitt ja i en sjømannskirke.

Sjømannskirken har vigselsrett i flere land, og kan bistå med kirkelig velsignelse på enda flere steder. Her kan man få en annerledes, flott og høytidelig markering av den store dagen.

Alt om å gifte seg i en sjømannskirke

At man kan kombinere vielsen med bryllupsreisen har også sitt å si for valg av sted, enten det er sol og varme eller en storby som trekker. I 2014 kom Miami (bildet) inn på Topp 5-lista, med sin økning på 15%.

-Som kirke ønsker vi å være til stede for mennesker i sorg og i glede. Bryllup er et av livets høydepunkt og da er det flott at vi kan komme med evangeliet og be om velsignelse for ekteskapet, sier sjømannsprest Karl Hjelmeland.

De 5 sjømannskirkene med flest bryllup i 2014:
Gran Canaria                121
København                  117
Mallorca                        103
Costa del Sol                 76
Miami                            67

Sjømannskirkens verdier:
GJESTEVENNSKAP
Sjømannskirken ønsker å kjennestegnes ved romslig gjestevennskap og gode håndtrykk. Vi tar i mot nordmenn som vil være med oss som venner og som gjester.

Se film om bryllup i Sjømannskirken:

Del

566Konfirmanter

Med Sjømannskirken er det mulig å få norsk konfirmasjon i utlandet, som her i New York. Mange konfirmanter, både ute og i Norge, benytter seg av nettundervisning.

Konfirmantarbeidet er et givende arbeid der vi gjennom året møter både unge, foreldre og besteforeldre.

219 ungdommer valgte å konfirmere seg i en sjømannskirke i 2014.

87 konfirmanter fulgte Sjømannskirkens nettkonfirmanttilbud fra steder i utlandet der det ikke er sjømannskirke i nærheten. 36 av disse nettkonfirmantene reiste til en sjømannskirke for å konfirmere seg, resten konfirmerte seg i sin menighet hjemme i Norge.

Sjømannskirken tilbyr konfirmasjonsundervisning med organisasjonen som tema også for ungdom bosatt i Norge. 296 konfirmanter i Den norske kirke var nettkonfirmanter via en norsk menighet. Det ble holdt 11 leirer med til sammen 469 deltakere og ledere i 2014.

Totaltallet på konfirmanter i 2014 er 566: 219 ungdommer ble konfirmert i en sjømannskirke, 347 ungdommer konfirmerte seg i Norge.

Sjømannskirkens verdier
TILHØRIGHET
Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i en tid der globaliseringen er økende. Derfor ønsker Sjømannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle landsmenn i utlandet. Vi ønsker å være et sted der lengsel og håp får næring.

Del

24.295Nattevandrer

Sjømannskirken har de siste tre årene vært tilstede for ungdom i Ayia Napa på Kypros, i samarbeid med Svenska Kyrkan.

Stadig flere ungdommer oppsøker Sjømannskirkens nattevandrere i festgaten i Ayia Napa på Kypros.

I løpet av åtte uker i sommer delte nattevandrerne ut 24.295 glass vann til feststemt ungdom. Det er 30% flere vannglass enn i 2013.

På den provisoriske kirkebenken i den høyrøstede hovedgaten er det også tid for mange samtaler. Sjømannskirken ønsker å gi hjelp, trygghet og et fristed for ungdommene som er på ferie.

- Vannet er sikkert viktig, og forebygger nok både kollapser og sykhusinnleggelser, men det at vi er tilstede i partyområdet har en verdi i seg selv. Veldig mange gir uttrykk for at de er glade for at vi er der, vi representerer noe kjent og kjært, det er godt og komme til oss å hvile og finne noen voksne å snakke med. I alt det kaoset som råder i partyområdet blir vi et trygt sted ungdommene kan komme, sier Anita Næss Thorängen, nattevandrer i Sjømannskirken 2014


Sjømannskirkens verdier
TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Del

2.477Medlemmer

4. mars ble historiens første elektroniske valg av delegater til generalforsamling avholdt.

Når delegatene til Sjømannskirkens Generalforsamling, som ble avholdt i august 2014, ble valgt, kunne medlemmer i Sjømannskirken velge å også stemme via internett. Sjømannskirken er med det en av de første kristne norske organisasjoner som har tatt i bruk en slik løsning.

- Vi ønsket å gi flere medlemmer muligheten for å delta i de demokratiske prosessene i Sjømannskirken. Det å kunne avgi stemme uten å være fysisk til stede i et valglokale bygger opp under demokratiet fordi flere da får anledning til å delta, sier leder av Norgesarbeidet Espen Ingebrigtsen.

Å være medlem av Sjømannskirken handler om engasjement og demokrati. Medlemmer viser aktivt sin støtte av Sjømannskirken, og får velge eller stille til valg til Sjømannskirkens Generalforsamling.

Sjømannskirkens 2477 medlemmer fordeler seg i 2014 på 1039 foreningsmedlemmer og 1438 individuelle medlemmer.

Tilhørighet
til arbeidet som handler om å gi mennesker mot til tro,håp og engasjement

Engasjement
i Sjømannskirkens frivillige arbeid

Innflytelse
i en frivillig organisasjon der medlemmene danner det demokratiske fundament.

Del

4.452Jobb

Organisasjonen har rundt 30 ansettelser årlig, og mange følger med på ledige stillinger.

4452 personer hadde i 2014 registrert seg for å få e-postvarsel ved utlysning av ledige stillinger i Sjømannskirken. Det er nærmere 1000 flere enn i året før.

Ved å jobbe i Sjømannskirken får man mer enn 200 kollegaer i inn- og utland. Alt fra prester og kulturledere til diakoner og vertskap trengs for å drive en kirke. I Sjømannskirken kan man på mange av stillingene søke som den man er, uten å ha yrkesrettet utdannelse. I løpet av et år trenger man også flere vikarer, og sommerjobbene som hvert år lyses ut er populære.

I et arbeidsfellesskap med et mangfold av oppgaver og yrkesbakgrunner blir man del av et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet.

Se film om å jobbe i Sjømannskirken:

Del

22.000Vaffelhjerter

Under Sjømannskirkens bursdagsfeiring i august ble det delt ut 22.000 vaffelhjerter. En mopedkirke ble spesialbygget til feiringen på Festplassen i Bergen.

Sjømannskirken har delt ut vafler, omsorg og felleskap til nordmenn i utlandet i 150 år. De siste årene har frivillige og ansatte markert dette med å dele ut vaffelhjerter til mennesker over hele verden på én og samme dag. I år var det bursdagsfesten i Bergen som ble den store vaffeldagen.

En ordsky avslører hva folk forinder med Sjømannskirken. De fleste svarte vafler.

Alle 31 sjømannskirker har sin egen vri på den tradisjonelle røren, og kåringen av den beste oppskriften skaper mye engasjement. Gjennom nettavstemning får nordmenn over hele verden stemt på sin favoritt.

I 2014 gikk Sjømannskirken i Berlin av med seieren.

Bjørn som bor i Pattaya har laget en liten filmsnutt fra Hjertevarmeaksjonen til sjømannskirken i Pattaya:

Del

70Sjømannskirke-ambassadører

I anledning Sjømannskirkens 150-årsjubileum ønsket 70 kjente nordmenn å fortelle om sin relasjon til organisasjonen.

En av tre nordmenn har vært i en sjømannskirke, og 70 sjømannskirkeambassadører fortalte om sine egne opplevelser med organisasjonen, som komiker Shabana Rehman Gaarder:

- Hvis alle gudshus, enten de var kirker, moskeer, eller andre templer, tok i mot sjeler med den samme åpenhet og varme som Sjømannskirken, tror jeg verden ville sett mange flere mirakler. Som frittalende og likestillingskjempende kvinne følte jeg meg også veldig fordomsfritt tatt i mot i den norske sjømannskirken. Det har jeg dessverre til gode å se i en Moské. Men det kan også skje en dag, hvem vet?

Uttrykket «Mitt bånd» ble valgt for å synliggjøre både sterke og hverdagslige historier om Sjømannskirkens verdensvide virksomhet. Historiene er med på å fortelle at organisasjonen er like viktig for nordmenn i utlandet i dag som den var for 150 år siden, og alle nordmenn er oppfordret til å dele sine historier på sjomannskirken.no og i sosiale medier med emneknaggen #mittbånd.

Del

Veien videre

I 2014 markerte vi at Sjømannskirken har vært til stede for nordmenn i utlandet i 150 år. Det ønsker vi å fortsette med.

Det var to store hendelser som utmerket seg året 2014 – en positiv og en negativ.
Sjømannskirkens 150 års-jubileum og avgangen til generalsekretæren.

I desember ble det klart at Ørnulf Steen blir Sjømannskirkens nye generalsekretær fra 1. mars 2015.

Sjømannskirken har hundretusenvis av møter hvert år. Bak tallene i statistikken er dette levende møter mellom mennesker. Møter som åpner for noe som gir hverdagen mening og retning. Møter som gir mennesker tro, håp og engasjement. Når det skjer, lykkes Sjømannskirken i sitt arbeid.

Sjømannskirken har en 150 år gammel historie i å være inviterende og oppsøkende for å nå mennesker i både ord og gjerning. Denne måten å arbeide på har fortsatt bærekraft. Samtidig må Sjømannskirken hele tiden forandre seg for å bevare sin egenart som sosial, kulturell og kirkelig samlingsplass for nordmenn i utlandet.

Derfor skal vi fortsette å være til stede hvor nordmenn befinner seg. Våre kirker vil flyttes og aktiviteter endres slik at Sjømannskirken fortsatt er relevant for menneskers ønsker og behov.

Les om Sjømannskirkens historie

Se Sjømannskirke-året 2014 i bilder


Jan Olav Johannessen

Konstituert generalsekretær

Del

Året i bilder

Del
Del