220Beredskap

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon, og antall beredskapsavtaler har økt jevnt de siste årene.

220 bedrifter har en beredskapsavtale med Sjømannskirken, og under oljemessen ONS i Stavanger oppfordret Statoil-sjef Helge Lund andre bedrifter til å støtte Sjømannskirkens arbeid med en jubileumsgave.

Sjømannskirken stiller sine ressurser til disposisjon for rederier, bedrifter, høgskoler og organisasjoner som har beredskapsavtale med organisasjonen.

Hjelp 24 timer i døgnet
En døgnåpen beredskapstelefon er en del av tilbudet til bedrifter og nordmenn i utlandet. Hver uke håndteres henvendelser av alvorlig karakter. De fleste kommer fra næringsliv og utanningssektoren og omfatter dødsfall på sjøen, psykiatri og savnede personer.

Mange nordmenn som er i akutt nød i utlandet kontakter også nærmeste sjømannskirke for å få hjelp.

Sjømannskirken i lomma
Sjømannskirkens egen nødnummer-app til smarttelefoner ble oppdatert i 2014 til å inneholde enda flere funksjoner. Appen gjør det blant annet enkelt å finne nærmeste nødnummer i hele verden, kart over hvor en befinner seg, og nærmeste sjømannskirke og ambassade.

Sjømannskirkens verdier:
TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Del