108Fengselsbesøk

Hver uke, i alle verdenshjørner, besøker Sjømannskirken fengslede nordmenn.

Sjømannskirken ønsker å være til stede for dem som sitter alene og isolert i fengsel langt hjemmefra, og var på 108 fengselsbesøk i 2014. Mange av de innsatte har ingen andre besøkende enn fra Sjømannskirken.

Mennesker som er fengslet i utlandet befinner seg som regel i en krevende situasjon, ikke minst på grunn av språkproblemer og krevende soningsforhold. Det kan bety mye å få besøk av en person som møter den innsatte som et medmenneske.

- Jeg slipper inn i kvinnefengselet.Med klesvasken vaiende over luftegården, blant medfanger som sorterer søppel i et hjørne, møter jeg en ung norsk kvinne. Jeg får holde sønnen hennes i armene mine mens han drikker melk fra flaske. Tillitsfull og rolig, skriver sjømannsprest Anne Netland i sitt reisebrev fra en runde fengselsbesøk i Sør-Amerika.


Sjømannskirkens verdier:
UENDELIG VERDI
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med en uendelig verdi og unik verdighet. Derfor ønsker vi å møte mennesker i visshet om at den enkelte alltid er mye mer enn det vi ser. Vi ønsker å lytte til menneskers livserfaringer og tilby fellesskap som gir tilhørighet både med Gud og andre mennesker.

Del