68.287Frivillighet

Engasjementet fra tusener av frivillige hender gjør driften mulig. Frivillig arbeid er helt avgjørende for Sjømannskirken.

Gjennom 68.287 timer frivillig arbeid bidro engasjerte mennesker med alt fra kakebaking til sykebesøk, slik at sjømannskirkene kan holde dørene åpne. Dette tilsvarer 39 årsverk, og gir en økning på 4700 timer i forhold til 2013.

I tillegg gjøres en enorm frivillig innsats i Norge med basar- og foreningsarbeid som gir Sjømannskirken verdifulle inntekter.

- Vi er helt avhengige av det gode arbeidet som kretsstyrene og frivillige gjør i hver region. Disse vil generere mange gode møtepunkt for medlemmene i framtida. Engasjement skapes ikke på et kontor, men ute blant folk, sier leder for Norgesarbeidet Espen Ingebrigtsen.

Av et årlig budsjett på rundt 218 millioner kroner, dekkes en tredjedel gjennom statlig støtte. Resten samles inn gjennom frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene ute.

Sjømannskirkens visjon
Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement

Del