1.798Gudstjenester

Nesten halvparten av alle som gikk til gudstjeneste i Sjømannskirken gikk også til nattverd i 2014.

101.933 mennesker besøkte en sjømannskirkegudstjeneste i 2014. 1397 gudstjenester hadde nattverd, og i underkant av halvparten av alle kirkegjengerne i Sjømannskirken gikk til nattverd.

De 5 sjømannskirkene med høyest antall gudstjenestebesøk i 2014:

Albir-Villajoyosa              12.152
Gran Canaria                   11.635
Torrevieja                           7619
London                              6074
Costa del Sol                     5514


Trosopplæring er en viktig oppgave for Sjømannskirken. Det handler om å gi barn og unge kunnskap om, og tilhørighet til, den kristne tro og tradisjon. Sjømannskirken har et særskilt ansvar for å formidle dette til døpte barn i utlandet. Dermed er det viktig å engasjere de unge i gudstjenestearbeidet.

– I dag ligger opplæring i kristendom hos kirken og i familien, ikke i skolen. Norske barn i utlandet vokser opp i en annen kultur og har gjerne større behov for trosopplæring. Vi har i flere år vært i dialog med Kirkerådet, som fordeler midlene, og har hele tiden vært klar på at vi har vært underfinansiert, sier leder for trosopplæringsarbeidet i Sjømannskirken, Espen Ingebrigtsen

Sjømannskirkens verdier:
TILHØRIGHET
Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i en tid der globaliseringen er økende. Derfor ønsker Sjømannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle landsmenn i utlandet. Vi ønsker å være et sted der lengsel og håp får næring.

Se film fra jubileumsgudstjeneste i Pattaya:

Del