519.597Kirkebesøk

Over en halv million nordmenn besøkte sjømannskirkene i 2014.

Sjømannskirken ønsker å være nordmenns naturlige sosiale, kulturelle og kirkelige samlingssted i utlandet.

27. april i Bergen mottok Sjømannskirken Johan Nordahl Brun-prisen for 150 år som brobyggere mellom folk og kirke:

Sjømannskirken vil være et hjem for sjøfolk og andre som oppholder seg for kortere eller lengre tid i utlandet. Gjennom besøk på sjømannskirken og i møte med reisende medarbeidere har nordmenn fått landkjenning med hjemlandet og merket den diakonale omsorgen som er Sjømannskirkens kjennemerke.

Denne omsorgen har sin verdi i seg selv, men den har også gitt troverdighet til det som alltid har vært Sjømannskirkens fremste oppgave: å forkynne evangeliet om Guds kjærligehet i Jesus Kristus til alle mennesker, heter det i juryens begrunnelse.


Mer enn 100 000 nordmenn besøkte sjømannskirken for å gå til gudstjeneste. Mest besøkt er sjømannskirken på Gran Canaria, der det kan komme tusen besøkende på tirsdager.

Disse sjømannskirkene hadde flest besøk i 2014:
Gran Canaria                     83.981
Albir Villajoyosa                43.874
Costa Del Sol                     41.321
Torrevieja                           34.782
København                       28.200


Sjømannskirkens verdier:
GJESTEVENNSKAP
Vi tror at landsmenn i utlandet vil kjenne glede ved å "komme hjemom". Derfor ønsker vi at Sjømannskirken kjennetegnes av det gode håndtrykk og romslig gjestevennskap.

Del