566Konfirmanter

Med Sjømannskirken er det mulig å få norsk konfirmasjon i utlandet, som her i New York. Mange konfirmanter, både ute og i Norge, benytter seg av nettundervisning.

Konfirmantarbeidet er et givende arbeid der vi gjennom året møter både unge, foreldre og besteforeldre.

219 ungdommer valgte å konfirmere seg i en sjømannskirke i 2014.

87 konfirmanter fulgte Sjømannskirkens nettkonfirmanttilbud fra steder i utlandet der det ikke er sjømannskirke i nærheten. 36 av disse nettkonfirmantene reiste til en sjømannskirke for å konfirmere seg, resten konfirmerte seg i sin menighet hjemme i Norge.

Sjømannskirken tilbyr konfirmasjonsundervisning med organisasjonen som tema også for ungdom bosatt i Norge. 296 konfirmanter i Den norske kirke var nettkonfirmanter via en norsk menighet. Det ble holdt 11 leirer med til sammen 469 deltakere og ledere i 2014.

Totaltallet på konfirmanter i 2014 er 566: 219 ungdommer ble konfirmert i en sjømannskirke, 347 ungdommer konfirmerte seg i Norge.

Sjømannskirkens verdier
TILHØRIGHET
Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i en tid der globaliseringen er økende. Derfor ønsker Sjømannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle landsmenn i utlandet. Vi ønsker å være et sted der lengsel og håp får næring.

Del