2.477Medlemmer

4. mars ble historiens første elektroniske valg av delegater til generalforsamling avholdt.

Når delegatene til Sjømannskirkens Generalforsamling, som ble avholdt i august 2014, ble valgt, kunne medlemmer i Sjømannskirken velge å også stemme via internett. Sjømannskirken er med det en av de første kristne norske organisasjoner som har tatt i bruk en slik løsning.

- Vi ønsket å gi flere medlemmer muligheten for å delta i de demokratiske prosessene i Sjømannskirken. Det å kunne avgi stemme uten å være fysisk til stede i et valglokale bygger opp under demokratiet fordi flere da får anledning til å delta, sier leder av Norgesarbeidet Espen Ingebrigtsen.

Å være medlem av Sjømannskirken handler om engasjement og demokrati. Medlemmer viser aktivt sin støtte av Sjømannskirken, og får velge eller stille til valg til Sjømannskirkens Generalforsamling.

Sjømannskirkens 2477 medlemmer fordeler seg i 2014 på 1039 foreningsmedlemmer og 1438 individuelle medlemmer.

Tilhørighet
til arbeidet som handler om å gi mennesker mot til tro,håp og engasjement

Engasjement
i Sjømannskirkens frivillige arbeid

Innflytelse
i en frivillig organisasjon der medlemmene danner det demokratiske fundament.

Del