28.046Møter offshore

Ti sjømannsprester besøker oljeplattformer og supplyskip på norsk sokkel.

I 2014 var Sjømannskirken på 559 besøk på norske oljeplattformer, 10% flere enn i fjor.

Sjømannskirkens offshoregruppe drar i tillegg på hjemmebesøk og arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier. Sjømannsprestene tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering. Skjer det dødsfall ombord, holder nordsjøprestene ofte minnestund. De er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene, og det hender også at de deltar i begravelsen.

Sjømannskirkens verdier:
TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Del