2.592Skipsbesøk

Sjøfolk har alltid vært en viktig målgruppe for Sjømannskirken. 20.811 sjøfolk ble møtt på 2592 skipsbesøk i 2014.

Kort liggetid i havn gjør at sjøfolk ikke lenger har tid til gå i land og komme til sjømannskirkene. Derfor må Sjømannskirken arbeide mer oppsøkende og komme om bord.

Den største konsentrasjonen av norske sjøfolk finnes i dag rundt nordsjøbassenget, og spesielt i Aberdeen. I den skotske havnebyen ligger det til en hver tid rundt 20 skip med norsk mannskap, derfor er dette en viktig by for Sjømannskirken å være i.

Sjømannskirkens medarbeidere går om bord med en hilsen, litt lesestoff og muligheten for en god samtale.

- På julaften besøker vi alle båtene med nordmenn om bord. Det føler vi er veldig viktig, og riktig, prioritering. Noen ønsker å høre juleevangeliet, mens andre er fornøyd med en julehilsen fra Sjømannskirken. Og så inviterer vi de som vil til julegudstjeneste i kirka, sier Terje Stenholt, daglig leder i sjømannskirken i Aberdeen.

De 5 sjømannskirkene som gjorde flest skipsbesøk i 2014:

Aberdeen                                             1342
Rotterdam                                              466
Besøkstjenesten offshoreflåten:         362
Antwerpen                                             131
Houston                                                 121

Mer om Offshore, supply og sjøfolk og om beredskapsarbeid:


TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Se film om skipsbesøk:

Del