1.519Sosialsaker

Sjømannskirkens medarbeidere ga akutthjelp til 1.519 landsmenn i nød i 2014. Trenden viser at sosialsakene blir stadig tyngre og tøffere.

Mange nordmenn trenger hjelp i utlandet, og da spesielt i varme land som er enkle og rimelige å reise til. Som i 2013 er det flest sosialsaker i Pattaya i Thailand, men tallene viser at sjømannskirkene på fastlands-Spania og i Alanya merket en stor vekst i 2014.

– En del nordmenn tror at ambassaden og Sjømannskirken tar vare på dem og stiller opp, uansett, og så glemmer de totalt at de har ansvar for eget liv. Tilfellene blir flere og tyngre. Det er alt fra fyll, ran og pass som har blitt borte, til tunge psykiatriske saker. Dette krever mye av vår tid og ressurser, sier diakonal medarbeider i sjømannskirken i Alanya, Øyvind Kopperud.

Nordmenn som på ulikt vis rammes av sykdom, ulykker og kriser er en prioritert oppgave for Sjømannskirken. Gjennom besøk på sykehus og i fengsler utøver Sjømannskirkens medarbeidere daglig nestekjærlighet og diakoni.

En sosialsak er en akutt eller aktuell nødssituasjon med behov for kontakt med andre aktører (f.eks. familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank) og hvor det ofte er behov for oppfølging.

Sjømannskirkene med flest sosialsaker i 2014:
Pattaya                       440
Gran Canaria             364
Torrevieja                   169
Albir                              82
Alanya                          70


Sjømannskirkens verdier

UENDELIG VERDI
Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med en uendelig verdig og unik verdighet. Derfor ønsker vi å møte mennesker i visshet om at den enkelte alltid er mye mer enn det vi ser. Vi ønsker å lytte til menneskers livserfaringer og tilby fellesskap som gir tilhørighet både med Gud og andre mennesker.

Del