22.358Studenter

Sjømannskirkens fem studentprester møter norske studenter over hele verden, enten det er på pub, kafè, nattklubb eller i en kirke.

Mange norske studenter velger å studere i utlandet. Av og til blir avstanden hjem veldig lang, og da kan studentpresten spille en viktig rolle.

Bistår i krisesituasjoner

Studentpresttjenesten er i stor grad en beredskapstjeneste. De siste årene har Sjømannskirken bistått ved katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt utenlandsstudentene. I slike krisesituasjoner kan den nærmeste studentpresten komme umiddelbart.

Sjømannskirken har dessuten et utstrakt samarbeid med blant andre studentorganisasjonen ANSA, som organiserer mange norske utenlandsstudenter. I 2013 deltok studentprestene på 173 arrangementer i regi av ANSA, hvor de møtte 10.067 av deres studenter.

Sjømannskirken sendte en studentprest og en sjømannsprest til Nairobi for å bistå folkehøgskoleelevene etter den alvorlige bussulykken i Kenya hvor 2 elever omkom. I tillegg var en av Sjømannskirkens studentprester tilgjengelig på telefon for elever og ansatte ved folkehøyskolen til enhver tid.

TRYGGHET
Vi tror at landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Derfor ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning. Vi ønsker å gi mennesker hjelp til å leve og mot til å tro.

Se film om studentprestene:

Del