Veien videre

I 2014 markerte vi at Sjømannskirken har vært til stede for nordmenn i utlandet i 150 år. Det ønsker vi å fortsette med.

Det var to store hendelser som utmerket seg året 2014 – en positiv og en negativ.
Sjømannskirkens 150 års-jubileum og avgangen til generalsekretæren.

I desember ble det klart at Ørnulf Steen blir Sjømannskirkens nye generalsekretær fra 1. mars 2015.

Sjømannskirken har hundretusenvis av møter hvert år. Bak tallene i statistikken er dette levende møter mellom mennesker. Møter som åpner for noe som gir hverdagen mening og retning. Møter som gir mennesker tro, håp og engasjement. Når det skjer, lykkes Sjømannskirken i sitt arbeid.

Sjømannskirken har en 150 år gammel historie i å være inviterende og oppsøkende for å nå mennesker i både ord og gjerning. Denne måten å arbeide på har fortsatt bærekraft. Samtidig må Sjømannskirken hele tiden forandre seg for å bevare sin egenart som sosial, kulturell og kirkelig samlingsplass for nordmenn i utlandet.

Derfor skal vi fortsette å være til stede hvor nordmenn befinner seg. Våre kirker vil flyttes og aktiviteter endres slik at Sjømannskirken fortsatt er relevant for menneskers ønsker og behov.

Les om Sjømannskirkens historie

Se Sjømannskirke-året 2014 i bilder


Jan Olav Johannessen

Konstituert generalsekretær

Del