733.528Møter med mennesker

Sjømannskirken 2015

733.528Møter med mennesker

Oppsøker nordmenn der de er

Virksomheten består av 31 sjømannskirkeren nettkirketi sjømannsprester - offshore, samt fem sjømannsprester for studenterog fem ambulerende sjømannsprester, som oppsøker norske miljøer rundt om i verden hvor det ikke er sjømannskirke.

Sydenkirkene har flest møter

Totalt sett er det sjømannskirkene i Spania som møter flest nordmenn. Det er også her en tredjedel av våre ressurser blir brukt.

Til stede i Norge også

Sjømannskirken er til stede som et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested for nordmenn, enten man ønsker å treffe andre nordmenn, trenger en andakt eller en god prat over vafler og kaffe. I Norge møter Sjømannskirken mennesker på messer, foreningsmøter, i konfirmasjonsundervisning og på gudstjenester. I 2015 var det 51.411 møter med mennesker i Norge i regi av Sjømannskirken.

Sjømannskirken møter også mange gjennom digitale kanaler. Les mer om Nettkirkens tall for 2015 her.

Se denne videoen av Jennifer Moi, en av de mange faste besøkende ved Sjømannskirken på Gran Canaria.

Del

496.071Besøk i sjømannskirkene

Blå himmel over Sjømannskirken i Miami

Sjømannskirken er et sosialt, kulturelt og kirkelig samlingssted for nordmenn i utlandet. 

Mest besøkt er Sjømannskirken på Gran Canaria. Der kan det komme 1000 besøkende på tirsdager i høysesongen. 

I høysesongen er så det mange nordmenn i området at man må låne den katolske kirken i Arguineguin for å holde gudstjeneste på julaften. 

- På julaften er det to gudstjenester med 500 deltakere i hver. Da er det helt fullt og folk står langs veggene og uten for inngangen for å høre juleevangeliet bli dramatisert av barna i menigheten, sier kateket i sjømannskirken, Tore Ørjasæter.

Stor kø uten for den katolske kirken i Arguineguin på julaften. Foto: Mette Brandt.

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Sosialsaker

1440 sosialsaker

De største utfordringene finner sted ved store turistdestinasjoner.

De ansatte fra Sjømannskirken i Pattaya går fra bar til bar for å møte nordmenn i alle livssituasjoner hver uke.

De siste årene har antall sosialsaker hvor norske borgere er involvert økt i både kompleksitet og omfang. Tallmessig er de største utfordringene ved store turistdestinasjoner, og mange av de tyngste tilfellene har sammenheng med rus, psykiatri, omsorgssvikt og vold.

Sjømannskirkens arbeid med sosialsaker verden over har vært synlig i mediebildet flere ganger i 2015, blant annet på NRK og TV2, samt medier som Dagbladet og Dagen.

NRK: Hovedsak på Dagsrevyen om eldre i Spania
Dagbladet: Nordmenn tror de reiser fra problemene sine.
TV2: Pensjonisttilværelsen i Syden kan bli et ensomt mareritt
Dagen: Nordmenn tar med seg rus og vold til Syden

Sosialsakene som Sjømannskirken jobber med har en stor bredde. I Spania finnes det et unikt lavterskel-tilbud. Sjømannskirkens Familieveiviser i Spania er rettet mot alle norske barn og ungdommer fra 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca-kysten. I 2015 arbeidet de med til sammen 50 sosialsaker.

- I 2015 har vi hatt en økning i saker som gjelder foreldreveiledning og ungdomsproblematikk. Alvorlighetsgraden i noen av sakene vi jobber med har vært stor. Det har ført til at det er mye arbeid med hver sak, sier Sølvi Madsen i Familieveiviseren.

12 av sakene som Familiveiviseren jobbet med i 2015 hadde en mer alvorlig karakter der barnevernet ble involvert. I tilllegg ble seks barn og unge sendt hjem til Norge

- De ansatte i Familiveiviseren har hatt 269 samtaler med barn, unge og voksne i 2015, sier Sølvi Madsen.


Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Fakta

Sjømannskirkene med flest sosialsaker i 2015:

 1. Pattaya (459)
 2. Gran Canaria (298)
 3. Torrevieja (101)
 4. Costa del Sol (54)
 5. Alanya (53)
Del

Sykebesøk

3741 sykebesøk

I 2015 var Sjømannskirkens medarbeidere på 3741 sykebesøk. Det betyr at Sjømannskirkens ansatte i snitt var på nærmere 10 besøk hver eneste dag, verden over.

Diakon Terje Østeby på sykebesøk i Pattaya.

Å bli innlagt på sykehus eller bli skadet kan være både ensomt og skremmende, spesielt dersom man er alene. Sjømannskirkens medarbeidere har ofte med seg lesestoff og vafler når de kommer. Ofte kjenner vi det lokale språket eller kjenner lokale forhold slik at vi kan hjelpe med å forstå. I Spania har vi for eksempel laget en egen lommeparlør som hjelper oss å forstå spanske sykesituasjoner. 

Sjømannskirken i Pattaya hadde til sammen 393 sykebesøk i 2015. Ifølge diakon Terje Østeby er de vanligste årsakene til at folk havner på sykehuset her ulykker knyttet til trafikk eller alkohol. Det er også mye psykiatri.

- Det er viktig å vise at vi er til stede for dem. De aller fleste har ikke annet besøk. Det er ikke sjelden vi får høre vanskelige livshistorier når folk er på sitt mest sårbare, sier diakonen. 

Geir Martinsen (66) har ligget på sykehus i Pattaya i over fem år. Det eneste besøket han får er fra Sjømannskirken. 

- Det betyr alt for meg, sier bergenseren.

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Fakta

Sjømannskirkene som var på flest sykebesøk i 2015:

 1. Gran Canaria (732)   
 2. Ayia Napa (656)
 3. Torrevieja (518)
 4. Albir-Villajoyosa (448)
 5. Pattaya (393)
Del

Skipsbesøk

2843 skipsbesøk

Sjøfolk er fortsatt en viktig målgruppe for Sjømannskirken.

Dagfinn Misje på skipsbesøk i Las Palmas.

Sjømannskirkens ansatte hadde 19.899 møter med sjøfolk i 2015. Den største konsentrasjonen av norske sjøfolk finnes i dag rundt nordsjøbassenget, og spesielt i Aberdeen. I den skotske havnebyen ligger det til enhver tid rundt 20 skip med norsk mannskap, derfor er dette en viktig by for Sjømannskirken å være. 

I 2015 hoppet en ny destinasjon inn på topp-fem-listen over steder der det blir gjort flest skipsbesøk, nemlig Gran Canaria. Til sammen ble det utført hele 165 skipsbesøk til havnen i Las Palmas.

Sjømannskirke-veteran Dagfinn Misje har et stort engasjement for skipsbesøk. Han synes det er en glede å gå på skipsbesøk selv om tidene har forandret seg mye siden første gang han gikk om bord i 1973. 

–Jeg synes det er viktig å vise at vi ikke har glemt sjøfolkene våre. Det var jo de som dannet grunnlaget for Sjømannskirken. Det handler om vår identitet og vår historie, sier han.

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Fakta

De fem sjømannskirkene som gjorde flest skipsbesøk i 2015:

 1. Aberdeen (1457)
 2. Offshore (480)
 3. Rotterdam (434)
 4. Gran Canaria (165)
 5. Antwerpen (114)
Del

Fengselsbesøk

63 fengselsbesøk

I 2015 begynte Sjømannskirkens ansatte i Rotterdam å besøke fengslede i Det norske fengselet, Norgerhaven.

Fengselet Norgerhaven i Nord-Holland. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Sjømannskirken ønsker å være til stede for dem som sitter alene og isolert i fengsel langt hjemmefra. Mange av de innsatte har ingen andre besøkende enn fra Sjømannskirken. Sjømannskirken noterte til sammen 63 fengselsbesøk. På mange av turene ble flere fengslede møtt på samme dag. Det betyr at Sjømannskirkens ansatte samlet hadde 387 møter med fengslede personer i 2015. 

Sjømannsprest i Rotterdam, Tormod Woxen, har vært på jevnlige besøk til Det norske fengselet, Norgerhaven i Veenhuizen i Nord-Holland høsten 2015.

- Det har vært en spennende, utfordrende og lærerik oppgave.Både ledelsen og de innsatte har møtt oss på en åpen og tillitsfull måte. De som er norsktalende av de innsatte, har uttrykt at de setter pris på at de kan kommunisere med oss på norsk. Det er ikke alltid så enkelt å uttrykke mer personlige ting på et annet språk, sier han.

Prosjektet med et "norsk fengsel" i utlandet har ikke vært prøvd før og er på mange måter et pionerarbeid. Norgerhaven, har cirka 250 innsatte fra norske fengsler. Plassene i fengselet er utleid til den norske Kriminalomsorgen siden september 2015. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har bevilget 145 500 kroner til sjømannskirkens besøkstjeneste overfor innsatte i fengslet Veenhuizen. 

–Selv om ikke alle innsatte i «Norgerhaven» er etnisk norske, har mange av dem tilknytning og familie i Norge. Vi har overfor KDI skissert muligheten for en fast besøksordning, samt ulike kirkelige- og sosiale tiltak og samtalegrupper, sier Håvard Osland i Rotterdam.

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Beredskapsavtaler

229 beredskapsavtaler

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon, og antall beredskapsavtaler har økt jevnt de siste årene.

Sjømannsprest Arnfinn Eng (t.h) på bedriftsbesøk hos FMC Technologies i Houston.

229 bedrifter, rederier og utdanningsinstitusjoner har beredskapsavtale med Sjømannskirken. Dette styrker Sjømannskirkens operative arbeid samtidig som næringslivet gjennom disse avtalene er med og finansierer Sjømannskirkens tjenester.

De økonomiske utfordringene innen olje- og gass påvirker også Sjømannskirken. Noen av avtalene er redusert som en følge av dette. Nye avtaler med for eksempel Jotun er derimot med å kompensere mye av det økonomiske tapet.

Som en oppfølging av alle samarbeidspartnerne reiste Sjømannskirken rundt på ti steder i Norge siste året med et seminar om holdninger og ferdigheter ved krisehåndtering. Samlet hadde seminaret over 500 deltakere.

Hjelp 24 timer i døgnet

En døgnåpen beredskapstelefon er en del av tilbudet til bedrifter og nordmenn i utlandet. Hver uke håndteres henvendelser av alvorlig karakter. De fleste kommer fra næringsliv og utanningssektoren og omfatter dødsfall på sjøen, psykiatri og savnede personer.

Sjømannskirken i lomma

Sjømannskirkens egen nødnummer-app oppdateres jevnlig. Appen gjør det blant annet enkelt å finne nærmeste nødnummer i hele verden, kart over hvor en befinner seg, og nærmeste sjømannskirke og ambassade.

Krisekontakt – pårørendehåndtering på nett

Rederiet Ugland Marine Services kom med en utfordring til Sjømannskirken om å lage et web-basert verktøy hvor man kan kommunisere med pårørende fra ulike nasjoner ved en hendelse. I 2015 ble krisekontakt.no ferdigutviklet. Dette er en nettside der pårørende kan være i dialog med virksomheten og hvor virksomheten kan legge ut oppdatert og tilpasset informasjon. Verktøyet gir også mulighet til de pårørende å kontakte Sjømannskirkens nettprest.

Statoil har beredskapsavtale med Sjømannskirken. De fikk god hjelp da selskapet ble utsatt for terror.

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Gudstjenester

1723 gudstjenester

Nesten 100.000 mennesker deltok i en sjømannskirkegudstjeneste i 2015.

Julaften på Gran Canaria.

Trosopplæring er en viktig oppgave for Sjømannskirken. Det handler om å gi barn og unge kunnskap om, og tilhørighet til, den kristne tro og tradisjon.

I 2015 var det 96.718 mennesker som deltok i en gudstjeneste i regi av Sjømannskirken.

Sjømannskirken har et særskilt ansvar for å formidle dette til døpte barn i utlandet. Dermed er det viktig å engasjere de unge i gudstjenestearbeidet.

– I dag ligger opplæring i kristendom hos kirken og i familien, ikke i skolen. Norske barn i utlandet vokser opp i en annen kultur og har et særskilt behov for å lære om sin egen tro, andres tro, og generelt få lære mer om de religionene som de opplever rundt dem hver dag. Vi som sjømannskirke har et medansvar for å unngå religiøs analfabetisme i de fremtidige generasjonene, sier leder for trosopplæringsarbeidet i Sjømannskirken, Espen Ingebrigtsen.

Ikke alle gudstjenester foregår inne i en kirke. Ved Sjømannskirken i Dubai blir det med jevne mellomrom arrangert gudstjenester i ørkenen ved Fossil Rock.

Fakta

De fem sjømannskirkene med høyest antall gudstjenestebesøk i 2015:

 1. Albir-Villajoyosa (12.060)
 2. Gran Canaria (9966)
 3. Torrevieja (7231)
 4. London (5880)
 5. Costa del Sol (5662)

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Bryllup

849 bryllup

Mange nordmenn velger å dra til utlandet for å gifte seg. I 2015 ga 849 par sitt ja i en sjømannskirke.

Mallorca er et populært sted å gifte seg.

Sjømannskirken har vigselsrett i flere land, og kan bistå med kirkelig velsignelse på enda flere steder. Her kan man få en annerledes, flott høytidelig markering av den store dagen. 

- Nesten hver uke blir jeg overrasket over hvor stort og fint det er å ha par i samtaler og vielser. Det er et stort privilegium å være den som får møte dem  med interesse, glede og de store nyhetene om Gud som alltid er nær! Det er en fornøyelse, sier Eivind Ørum, sjømannsprest ved Sjømannskirken på Gran Canaria.

Den hyggelige sjømannskirken har mange varme og fine dager i løpet av et år, og topper igjen listen for antall vielser. Hele 123 par giftet seg i Arguineguin i 2015.

Også i de mindre sjømannskirkene blir det arrangert bryllup. Ved Sjømannskirken i Paris ligger alt til rette for en uforglemmelig bryllupsfeiring, enten i tosomhet eller med gjester.

- I den vakre villakirken får brudepar velsignelse over ekteskapet, og etterpå en hyggelig markering i den romantiske hagen. Utover det, er det bare å forsyne seg av det kjærlighetens by har å by på. Og det er ikke lite, sier Yvonne Jordal ved Sjømannskirken i Paris.


Melissa og Frode Ulltang var et av parene som giftet seg ved Sjømannskirken i Paris i 2015.

Har du spørsmål om bryllup i Sjømannskirken? Les mer her.

Fakta

De fem sjømannskirkene med flest bryllup i 2015:

 1. Gran Canaria (123)
 2. Mallorca/Barcelona(98)
 3. København (97)
 4. Costa del Sol (73)
 5. Albir-Villajoyosa (64)

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Konfirmanter

216 konfirmanter

Sjømannskirken har både et konfirmant-tilbud i sjømannskirkene og gjennom nettundervisning.

Stas å være konfirmant i utlandet! Dette bildet er tatt i Okpo, Sør-Korea.

Konfirmantarbeidet er et givende arbeid. Målet er at de skal lære om den kristne tro, ha det gøy, få nye vennskap, få en positiv opplevelse av kirken, utvikle seg som individer og å kjenne glede og håp for fremtiden.

182 ungdommer konfirmerte seg i en sjømannskirke i 2015. 34 andre fulgte opplæringen i utlandet, men ble konfirmert i Norge. 99 av disse fulgte Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg.

Ved Sjømannskirken i Singapore blir det arrangert konfirmant-samlinger en gang i måneden fra september til mai. 


Sjømannskirken tilbyr også konfirmasjonsundervisning med organisasjonen som tema også for ungdom bosatt i Norge. Det ble holdt ni leirer med til sammen 344 konfirmanter og 81 ledere i 2015. 

512 konfirmanter i Den norske kirke var nettkonfirmanter via en norsk menighet.

Mer om konfirmasjonstilbudet til Sjømannskirken.

Se film fra konfirmasjon i  New York her:

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Offshore

30.109 møter offshore

Ti sjømannsprester besøker oljeplattformer og supplyskip på norsk sokkel.

Sjømannsprest – offshore Annstein Lothe på plattform-besøk.

I 2015 var Sjømannskirken på 599 besøk på norske oljeplattformer. 

Sjømannskirkens offshoregruppe drar i tillegg på hjemmebesøk og arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier. Sjømannsprestene tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. 

Sjømannsprester var raskt på plass da dødsulykken inntraff på boreriggen Cosl Innovator 30.desember 2015.

- Jeg tror mange følte det godt å få bearbeidet noen av tankene før vi skulle dele opplevelsen, de vonde tankene og sorgen med de på land, sier kaptein Henning Bruvik.

Følg gjerne sjømannsprestene - offshore på Facebook

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Frivillig arbeid

68.112 timer frivillig arbeid

Engasjementet og iherdig innsats fra tusener av frivillige hender gjør det mulig å drive sjømannskirke.

Frivillig Ole-Johan Bårdsen (76) på Reiselivsmessen i Bergen.

Gjennom 68.112 timer frivillig arbeid bidro engasjerte mennesker med alt fra kakebaking til sykebesøk, slik at sjømannskirkene kan holde dørene åpne. Det gjøres også en enorm frivillig innsats med basar- og foreningsarbeid. Dette gir Sjømannskirken verdifulle inntekter.

Les mer om arbeidet i Norge. Og følg gjerne Norgesarbeidet på Facebook

Christine Jørgensen er en av de over 17.000 menneskene som har gjort en frivillig innsats i 2015. 

- Det er veldig givende å få lov til å hjelpe til, sier Jørgensen. Hun ble ufør på grunn av en muskelsykdom. Nå stortrives hun som frivillig på kjøkkenet ved Sjømannskirken på Gran Canaria.

Se video om henne her:

Tidligere årsrapporter
2014
2013

Del

Vannglass til ungdom

35.000 vannglass til ungdom

Sommeren 2015 var Sjømannskirkens nattevandrere til stede både på Mallorca og Kypros for å dele ut vann til ungdom.

May-Irene Wergeland er en av nattevandrerne i Magaluf.

Hver kveld i sommerhalvåret inntar rundt 10 000 turister den 800 meter lange bargaten Punta Ballena i Magaluf. Deriblant mange festglade norske ungdommer. 

- Det var helt klart behov for at vi var der. Mange ungdommer var glade for å få vann og uttrykte takknemlighet for å få en samtale med en voksen. Noen kalte oss mamma nummer to og vi så og fikk høre mye som gjorde sterkt inntrykk på oss, forteller May-Irene Wergeland.

Hun brukte to uker av ferien sin på å være frivillig nattevandrer i Magaluf, Mallorca. Utstyrt med vann, plaster og mye omsorg var Sjømannskirken på plass i de skandinaviske partygatene på Mallorca og Kypros i seks uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Hver natt fra klokken 23-03 delte de ut gratis drikkevann.

På Kypros og Mallorca ble det til sammen delt ut 35.000 vannglass til feststemt ungdom i 2015. Det er 44 prosent flere vannglass enn i 2014.

Prosjektet støttes økonomisk av Europeiske Reiseforsikring under mottoet «Sammen for din trygghet». 

Nattevandrerprosjekt startet i Ayia Napa i 2012.

Se video fra nattevandrereprosjektet i Magaluf sommeren 2015:

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Møter med studenter

14.463 møter med studenter

Sjømannsprestene er der for norske studenter over hele verden, enten det er på pub, kafé, nattklubb eller i en kirke.

Studenter på besøk hos Sjømannskirken i New York.

Å studere i utlandet er en fantastisk erfaring. Man møter nye mennesker, lærer nye ting og blir voksen på en litt annen måten enn når man bor hjemme i Norge. Men noen ganger kan avstanden til sine nærmeste bli overveldende. Da er det godt at det finnes sjømannsprester som Elisa Stokka.

- Studentene vil gjerne snakke med meg dersom noen i familien hjemme blir syke eller dør. Andre oppsøker meg fordi de trenger hjelp til å håndtere stress knyttet til skole eller fordi de føler at de ikke strekker til. Konflikter i kollektiv eller kjærlighetsforhold som tar slutt er også tema de ønsker å dele med meg, sier hun.

Studentprestetjenesten er i stor grad en beredskapstjeneste. De siste årene har Sjømannskirken bistått ved katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt studentene.

Sjømannskirken har dessuten utstrakt samarbeid med blant andre studentorganisasjonen ANSA, som organiserer mange utenlandsstudenter. I 2015 deltok studentprestene på 155 arrangementer i regia av ANSA, hvor de møtte 7194 av deres studenter. 

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del

Magasinet HJEM

7 utgaver av HJEM

Sjømannskirkens 150 år gamle magasin fikk både nytt navn og nytt utseende i 2015.

HJEM kommer ut sju ganger i året og hadde i 2015 et opplag på 48.000 eksemplar i snitt. Magasinet distribueres til samtlige sjømannskirker, norske ambassader og konsulater, samt til abonnenter, medlemmer, samarbeidspartnere, institusjoner og media i Norge.        
                 
HJEM brukes aktivt i Sjømannskirkens oppsøkende arbeid. Magasinet er noe håndfast å ta med, slik lokalavisene og menighetsbladene var tidligere. Magasinet deles ut på syke- og fengselsbesøk, og skipsbesøk.

«Det er flott å kunne legge igjen et par eksemplarer av HJEM etter et besøk. I HJEM er det informasjon om Sjømannskirkens arbeid og andaktssider, så om et møte kun ble om vær og vind, så kan jeg forlate samtalen med god samvittighet»

Les to av reportasjene fra HJEM i 2015 her:

06.08.2020 03:14:18
06.08.2020 03:14:18
13.10.2015 14:32

Sol og samvær

Venner, prat og vafler er viktigere enn Gud når nordmenn oppsøker Sjømannskirken, viser fersk studie

08.12.2017 14:20

Venke vender tilbake

Se hva som skjedde da popartisten Venke Knutson kom tilbake til Sjømannskirken i Houston etter 20 år

28.12.2015 08:51

Det var godt å starte på nytt

Det ble for tungt for ekteparet Røe å føre videre gamle juletradisjoner etter at datteren deres døde. I Sjømannskirken har de funnet en ny juletradisjon

Del

Medlemmer

3215 medlemmer

Å være medlem i Sjømannskirken handler om innflytelse, tilhørighet og engasjement.

Å være medlem i Sjømannskirken handler om innflytelse og demokrati. Sjømannskirken er en frivillig organisasjon der generalforsamlingen er det øverste organet. Medlemmene i Sjømannskirken velger delegater til generalforsamlingen og til tillitsverv i de 11 regionstyrene i Norge.

Å være medlem handler også om tilhørighet. Gjennom medlemskapet får man en formell tilhørighet til Sjømannskirken. I praksis betyr dette at man får Sjømannskirkens magasin HJEM tilsendt syv ganger i året, blir jevnlig oppdatert med informasjon, medlemsbrev, medlemsfordeler, tilbud om medlemsturer, og lokale sjømannskirkearrangement.

Sist, men ikke minst handler det om engasjement. Man får mulighet til å engasjere seg som frivillig i Sjømannskirkens arbeid. Medlemskapet er med på å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

Sjømannskirkens 3215 medlemmer fordeler seg på 1923 individuelle medlemmer og 1292 foreningsmedlemmer. 

Les mer om Sjømannskirkens arbeid i Norge her.

Har du hjerte for Sjømannskirken? Bli medlem her!

Tidligere årsrapporter
2014
2013

Del

Nettkirken

4120 møter i Nettkirken

Stadig flere besøker nettkirken.no

Sjømannskirkens nettprester gjennomførte 4120 samtaler i 2015. Disse fordeler seg på 2319 samtaler gjennom e-post og 1801 via chat.

Nettkirken har vokst jevnt og trutt siden Sjømannskirken åpnet tilbudet i 1999. Hele 120.918 besøkende klikket seg inn i den digitale kirken i 2015.

- For noen er anonymiteten et nødvendig premiss for at de i det hele tatt skal kunne være i stand til å dele sin smerte og sine tanker med andre, sier nettprest Pernille Astrup.

Nettkirken er tilgjengelig hele døgnet med mulighet for å tenne et lys eller samtale med en av nettprestene.

Tidligere årsrapporter
2014
2013

Del

Sjømannskirke i tradisjon og endring

Sjømannskirke i tradisjon og endring

I dag snakker mange om nedgangstider. Utsagnet gjelder økonomi og næringsliv. Bedrifter nedbemanner. Nordmenn i utlandet sendes hjem. Flere arbeider på rotasjon. Det kan virke som færre nordmenn reiser. Middelhavet er ikke bare en fin badeplass. Hovedruten for flyktninger i nød går i nærheten av sjømannskirker. Hva dette på sikt vil bety for Sjømannskirken vet vi ikke. Men vi holder et våkent øye på utviklingen.  Vi kan komme til å måtte tenke annerledes om flere forhold.

Sjømannskirkens tall for 2015 viser stabilitet og noe nedgang. Samtidig forteller rapportene fra sjømannskirkene og våre omreisende sjømannsprester om tydelig behov for vår tjeneste. Usikkerhet om arbeidsplassen er et tilbakevendende tema. Uroen ved plutselig oppbrudd og store endringer gir behov for noen å snakke med. Ved terroranslagene i Paris og Brüssel bidro Sjømannskirken til trygghet som møtested.

Utenrikstjenesten løfter frem Sjømannskirkens tilstedeværelse som viktig for norske borgere både i hverdag og i krise. Næringslivet uttrykker med stor tyngde at de vil ha oss i nettverkene til sine folk.

Allerede for 151 år siden var Sjømannskirkens pionerer opptatt av situasjonen for nordmenn i utlandet. Det er vi stolte av. Den tradisjonen har vi respekt for. Respekt for tradisjonen innebærer å nytolke vårt mandat og vårt oppdrag i forhold til den aktuelle situasjon der vi er.

I 2016 skal vi se frem i tid – hva skal være våre prioriteter for perioden 2017-2020? Den nye strategien for Sjømannskirken legges fram av hovedstyret når det i juni 2016 holdes generalforsamling i Bergen for Sjømannskirken. Den viktigste samlingen for vårt organisasjonsdemokrati. Den uttrykker et felles eierskap og den er en feiring av det vi har sammen når vi løfter visjonen. Vi vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement!

Respekt for tradisjonen innebærer å nytolke vårt mandat og vårt oppdrag i forhold til den aktuelle situasjon der vi er.
Ørnulf Steen, generalsekretær

Ønsker du å lese mer om hva som skjedde i Sjømannskirken i 2015? Les organisasjonens årsmelding her.

Del
Del