229 beredskapsavtaler

Sjømannskirken har en døgnåpen beredskapstelefon, og antall beredskapsavtaler har økt jevnt de siste årene.

Sjømannsprest Arnfinn Eng (t.h) på bedriftsbesøk hos FMC Technologies i Houston.

229 bedrifter, rederier og utdanningsinstitusjoner har beredskapsavtale med Sjømannskirken. Dette styrker Sjømannskirkens operative arbeid samtidig som næringslivet gjennom disse avtalene er med og finansierer Sjømannskirkens tjenester.

De økonomiske utfordringene innen olje- og gass påvirker også Sjømannskirken. Noen av avtalene er redusert som en følge av dette. Nye avtaler med for eksempel Jotun er derimot med å kompensere mye av det økonomiske tapet.

Som en oppfølging av alle samarbeidspartnerne reiste Sjømannskirken rundt på ti steder i Norge siste året med et seminar om holdninger og ferdigheter ved krisehåndtering. Samlet hadde seminaret over 500 deltakere.

Hjelp 24 timer i døgnet

En døgnåpen beredskapstelefon er en del av tilbudet til bedrifter og nordmenn i utlandet. Hver uke håndteres henvendelser av alvorlig karakter. De fleste kommer fra næringsliv og utanningssektoren og omfatter dødsfall på sjøen, psykiatri og savnede personer.

Sjømannskirken i lomma

Sjømannskirkens egen nødnummer-app oppdateres jevnlig. Appen gjør det blant annet enkelt å finne nærmeste nødnummer i hele verden, kart over hvor en befinner seg, og nærmeste sjømannskirke og ambassade.

Krisekontakt – pårørendehåndtering på nett

Rederiet Ugland Marine Services kom med en utfordring til Sjømannskirken om å lage et web-basert verktøy hvor man kan kommunisere med pårørende fra ulike nasjoner ved en hendelse. I 2015 ble krisekontakt.no ferdigutviklet. Dette er en nettside der pårørende kan være i dialog med virksomheten og hvor virksomheten kan legge ut oppdatert og tilpasset informasjon. Verktøyet gir også mulighet til de pårørende å kontakte Sjømannskirkens nettprest.

Statoil har beredskapsavtale med Sjømannskirken. De fikk god hjelp da selskapet ble utsatt for terror.

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del