63 fengselsbesøk

I 2015 begynte Sjømannskirkens ansatte i Rotterdam å besøke fengslede i Det norske fengselet, Norgerhaven.

Fengselet Norgerhaven i Nord-Holland. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Sjømannskirken ønsker å være til stede for dem som sitter alene og isolert i fengsel langt hjemmefra. Mange av de innsatte har ingen andre besøkende enn fra Sjømannskirken. Sjømannskirken noterte til sammen 63 fengselsbesøk. På mange av turene ble flere fengslede møtt på samme dag. Det betyr at Sjømannskirkens ansatte samlet hadde 387 møter med fengslede personer i 2015. 

Sjømannsprest i Rotterdam, Tormod Woxen, har vært på jevnlige besøk til Det norske fengselet, Norgerhaven i Veenhuizen i Nord-Holland høsten 2015.

- Det har vært en spennende, utfordrende og lærerik oppgave.Både ledelsen og de innsatte har møtt oss på en åpen og tillitsfull måte. De som er norsktalende av de innsatte, har uttrykt at de setter pris på at de kan kommunisere med oss på norsk. Det er ikke alltid så enkelt å uttrykke mer personlige ting på et annet språk, sier han.

Prosjektet med et "norsk fengsel" i utlandet har ikke vært prøvd før og er på mange måter et pionerarbeid. Norgerhaven, har cirka 250 innsatte fra norske fengsler. Plassene i fengselet er utleid til den norske Kriminalomsorgen siden september 2015. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har bevilget 145 500 kroner til sjømannskirkens besøkstjeneste overfor innsatte i fengslet Veenhuizen. 

–Selv om ikke alle innsatte i «Norgerhaven» er etnisk norske, har mange av dem tilknytning og familie i Norge. Vi har overfor KDI skissert muligheten for en fast besøksordning, samt ulike kirkelige- og sosiale tiltak og samtalegrupper, sier Håvard Osland i Rotterdam.

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del