1723 gudstjenester

Nesten 100.000 mennesker deltok i en sjømannskirkegudstjeneste i 2015.

Julaften på Gran Canaria.

Trosopplæring er en viktig oppgave for Sjømannskirken. Det handler om å gi barn og unge kunnskap om, og tilhørighet til, den kristne tro og tradisjon.

I 2015 var det 96.718 mennesker som deltok i en gudstjeneste i regi av Sjømannskirken.

Sjømannskirken har et særskilt ansvar for å formidle dette til døpte barn i utlandet. Dermed er det viktig å engasjere de unge i gudstjenestearbeidet.

– I dag ligger opplæring i kristendom hos kirken og i familien, ikke i skolen. Norske barn i utlandet vokser opp i en annen kultur og har et særskilt behov for å lære om sin egen tro, andres tro, og generelt få lære mer om de religionene som de opplever rundt dem hver dag. Vi som sjømannskirke har et medansvar for å unngå religiøs analfabetisme i de fremtidige generasjonene, sier leder for trosopplæringsarbeidet i Sjømannskirken, Espen Ingebrigtsen.

Ikke alle gudstjenester foregår inne i en kirke. Ved Sjømannskirken i Dubai blir det med jevne mellomrom arrangert gudstjenester i ørkenen ved Fossil Rock.

Fakta

De fem sjømannskirkene med høyest antall gudstjenestebesøk i 2015:

  1. Albir-Villajoyosa (12.060)
  2. Gran Canaria (9966)
  3. Torrevieja (7231)
  4. London (5880)
  5. Costa del Sol (5662)

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del