3215 medlemmer

Å være medlem i Sjømannskirken handler om innflytelse, tilhørighet og engasjement.

Å være medlem i Sjømannskirken handler om innflytelse og demokrati. Sjømannskirken er en frivillig organisasjon der generalforsamlingen er det øverste organet. Medlemmene i Sjømannskirken velger delegater til generalforsamlingen og til tillitsverv i de 11 regionstyrene i Norge.

Å være medlem handler også om tilhørighet. Gjennom medlemskapet får man en formell tilhørighet til Sjømannskirken. I praksis betyr dette at man får Sjømannskirkens magasin HJEM tilsendt syv ganger i året, blir jevnlig oppdatert med informasjon, medlemsbrev, medlemsfordeler, tilbud om medlemsturer, og lokale sjømannskirkearrangement.

Sist, men ikke minst handler det om engasjement. Man får mulighet til å engasjere seg som frivillig i Sjømannskirkens arbeid. Medlemskapet er med på å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

Sjømannskirkens 3215 medlemmer fordeler seg på 1923 individuelle medlemmer og 1292 foreningsmedlemmer. 

Les mer om Sjømannskirkens arbeid i Norge her.

Har du hjerte for Sjømannskirken? Bli medlem her!

Tidligere årsrapporter
2014
2013

Del