14.463 møter med studenter

Sjømannsprestene er der for norske studenter over hele verden, enten det er på pub, kafé, nattklubb eller i en kirke.

Studenter på besøk hos Sjømannskirken i New York.

Å studere i utlandet er en fantastisk erfaring. Man møter nye mennesker, lærer nye ting og blir voksen på en litt annen måten enn når man bor hjemme i Norge. Men noen ganger kan avstanden til sine nærmeste bli overveldende. Da er det godt at det finnes sjømannsprester som Elisa Stokka.

- Studentene vil gjerne snakke med meg dersom noen i familien hjemme blir syke eller dør. Andre oppsøker meg fordi de trenger hjelp til å håndtere stress knyttet til skole eller fordi de føler at de ikke strekker til. Konflikter i kollektiv eller kjærlighetsforhold som tar slutt er også tema de ønsker å dele med meg, sier hun.

Studentprestetjenesten er i stor grad en beredskapstjeneste. De siste årene har Sjømannskirken bistått ved katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt studentene.

Sjømannskirken har dessuten utstrakt samarbeid med blant andre studentorganisasjonen ANSA, som organiserer mange utenlandsstudenter. I 2015 deltok studentprestene på 155 arrangementer i regia av ANSA, hvor de møtte 7194 av deres studenter. 

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del