30.109 møter offshore

Ti sjømannsprester besøker oljeplattformer og supplyskip på norsk sokkel.

Sjømannsprest – offshore Annstein Lothe på plattform-besøk.

I 2015 var Sjømannskirken på 599 besøk på norske oljeplattformer. 

Sjømannskirkens offshoregruppe drar i tillegg på hjemmebesøk og arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier. Sjømannsprestene tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. 

Sjømannsprester var raskt på plass da dødsulykken inntraff på boreriggen Cosl Innovator 30.desember 2015.

- Jeg tror mange følte det godt å få bearbeidet noen av tankene før vi skulle dele opplevelsen, de vonde tankene og sorgen med de på land, sier kaptein Henning Bruvik.

Følg gjerne sjømannsprestene - offshore på Facebook

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Del