Sjømannskirke i tradisjon og endring

I dag snakker mange om nedgangstider. Utsagnet gjelder økonomi og næringsliv. Bedrifter nedbemanner. Nordmenn i utlandet sendes hjem. Flere arbeider på rotasjon. Det kan virke som færre nordmenn reiser. Middelhavet er ikke bare en fin badeplass. Hovedruten for flyktninger i nød går i nærheten av sjømannskirker. Hva dette på sikt vil bety for Sjømannskirken vet vi ikke. Men vi holder et våkent øye på utviklingen.  Vi kan komme til å måtte tenke annerledes om flere forhold.

Sjømannskirkens tall for 2015 viser stabilitet og noe nedgang. Samtidig forteller rapportene fra sjømannskirkene og våre omreisende sjømannsprester om tydelig behov for vår tjeneste. Usikkerhet om arbeidsplassen er et tilbakevendende tema. Uroen ved plutselig oppbrudd og store endringer gir behov for noen å snakke med. Ved terroranslagene i Paris og Brüssel bidro Sjømannskirken til trygghet som møtested.

Utenrikstjenesten løfter frem Sjømannskirkens tilstedeværelse som viktig for norske borgere både i hverdag og i krise. Næringslivet uttrykker med stor tyngde at de vil ha oss i nettverkene til sine folk.

Allerede for 151 år siden var Sjømannskirkens pionerer opptatt av situasjonen for nordmenn i utlandet. Det er vi stolte av. Den tradisjonen har vi respekt for. Respekt for tradisjonen innebærer å nytolke vårt mandat og vårt oppdrag i forhold til den aktuelle situasjon der vi er.

I 2016 skal vi se frem i tid – hva skal være våre prioriteter for perioden 2017-2020? Den nye strategien for Sjømannskirken legges fram av hovedstyret når det i juni 2016 holdes generalforsamling i Bergen for Sjømannskirken. Den viktigste samlingen for vårt organisasjonsdemokrati. Den uttrykker et felles eierskap og den er en feiring av det vi har sammen når vi løfter visjonen. Vi vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement!

Respekt for tradisjonen innebærer å nytolke vårt mandat og vårt oppdrag i forhold til den aktuelle situasjon der vi er.
Ørnulf Steen, generalsekretær

Ønsker du å lese mer om hva som skjedde i Sjømannskirken i 2015? Les organisasjonens årsmelding her.

Del