2843 skipsbesøk

Sjøfolk er fortsatt en viktig målgruppe for Sjømannskirken.

Dagfinn Misje på skipsbesøk i Las Palmas.

Sjømannskirkens ansatte hadde 19.899 møter med sjøfolk i 2015. Den største konsentrasjonen av norske sjøfolk finnes i dag rundt nordsjøbassenget, og spesielt i Aberdeen. I den skotske havnebyen ligger det til enhver tid rundt 20 skip med norsk mannskap, derfor er dette en viktig by for Sjømannskirken å være. 

I 2015 hoppet en ny destinasjon inn på topp-fem-listen over steder der det blir gjort flest skipsbesøk, nemlig Gran Canaria. Til sammen ble det utført hele 165 skipsbesøk til havnen i Las Palmas.

Sjømannskirke-veteran Dagfinn Misje har et stort engasjement for skipsbesøk. Han synes det er en glede å gå på skipsbesøk selv om tidene har forandret seg mye siden første gang han gikk om bord i 1973. 

–Jeg synes det er viktig å vise at vi ikke har glemt sjøfolkene våre. Det var jo de som dannet grunnlaget for Sjømannskirken. Det handler om vår identitet og vår historie, sier han.

Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Fakta

De fem sjømannskirkene som gjorde flest skipsbesøk i 2015:

  1. Aberdeen (1457)
  2. Offshore (480)
  3. Rotterdam (434)
  4. Gran Canaria (165)
  5. Antwerpen (114)
Del