1440 sosialsaker

De største utfordringene finner sted ved store turistdestinasjoner.

De ansatte fra Sjømannskirken i Pattaya går fra bar til bar for å møte nordmenn i alle livssituasjoner hver uke.

De siste årene har antall sosialsaker hvor norske borgere er involvert økt i både kompleksitet og omfang. Tallmessig er de største utfordringene ved store turistdestinasjoner, og mange av de tyngste tilfellene har sammenheng med rus, psykiatri, omsorgssvikt og vold.

Sjømannskirkens arbeid med sosialsaker verden over har vært synlig i mediebildet flere ganger i 2015, blant annet på NRK og TV2, samt medier som Dagbladet og Dagen.

NRK: Hovedsak på Dagsrevyen om eldre i Spania
Dagbladet: Nordmenn tror de reiser fra problemene sine.
TV2: Pensjonisttilværelsen i Syden kan bli et ensomt mareritt
Dagen: Nordmenn tar med seg rus og vold til Syden

Sosialsakene som Sjømannskirken jobber med har en stor bredde. I Spania finnes det et unikt lavterskel-tilbud. Sjømannskirkens Familieveiviser i Spania er rettet mot alle norske barn og ungdommer fra 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca-kysten. I 2015 arbeidet de med til sammen 50 sosialsaker.

- I 2015 har vi hatt en økning i saker som gjelder foreldreveiledning og ungdomsproblematikk. Alvorlighetsgraden i noen av sakene vi jobber med har vært stor. Det har ført til at det er mye arbeid med hver sak, sier Sølvi Madsen i Familieveiviseren.

12 av sakene som Familiveiviseren jobbet med i 2015 hadde en mer alvorlig karakter der barnevernet ble involvert. I tilllegg ble seks barn og unge sendt hjem til Norge

- De ansatte i Familiveiviseren har hatt 269 samtaler med barn, unge og voksne i 2015, sier Sølvi Madsen.


Tidligere årsrapporter
2014
2013
2012

Fakta

Sjømannskirkene med flest sosialsaker i 2015:

  1. Pattaya (459)
  2. Gran Canaria (298)
  3. Torrevieja (101)
  4. Costa del Sol (54)
  5. Alanya (53)
Del