Årsrapport 2016

Type: 16 50 0

702.346 møter med mennesker

Møter med mennesker er grunnlaget for Sjømannskirkens arbeid.

472.051 besøk i sjømannskirkene

Sjømannskirken er åpen for alle, også for dem som sjelden eller aldri går i kirken.

25.209 møter med barn og unge

Trosopplæring er en viktig del av arbeidet blant barn og unge.

68.570 timer frivillig arbeid ved sjømannskirkene

Innsats fra frivillige er helt avgjørende for Sjømannskirken.

1471 sosialsaker

Sjømannskirken er også til stede når livet er vanskelig.

3630 sykebesøk

Sykebesøk er en sentral del av Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet.

2387 skipsbesøk

Sjømannskirken i Aberdeen går på flest skipsbesøk.

101 fengselsbesøk

Det har vært en markant økning i antall fengselsbesøk i 2016.

24.889 møter med studenter

Sjømannsprestene er der for norske studenter over hele verden, enten det er på pub, kafé, nattklubb eller i en kirke.

34.750 møter offshore

I 2016 var Sjømannskirken på 535 besøk på norske oljeplattformer.

213 beredskapsavtaler

Viktig samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

1692 gudstjenester

Gudstjenestene er hovedsamlingene i Sjømannskirken.

798 bryllup

Sjømannskirken har vigselsrett i flere land, og kan bistå med kirkelig velsignelse på enda flere steder.

2571 møter i Nettkirken

Ensomhet, tro og tilgivelse er tema som folk ønsker å snakke med nettprestene om.

1625 besøk i OL-kirken

Sjømannskirken var til stede med egen OL-kirke under OL og Paralympics i Rio de Janeiro i august 2016.

Kirke i verdens hverdag

Det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri overskrifter av i media.

Del