Årsrapport 2016

Type: 16 50 0
16.12.2016 10:39

702.346 møter med mennesker

Møter med mennesker er grunnlaget for Sjømannskirkens arbeid.

16.01.2017 12:51

472.051 besøk i sjømannskirkene

Sjømannskirken er åpen for alle, også for dem som sjelden eller aldri går i kirken.

17.01.2017 11:01

25.209 møter med barn og unge

Trosopplæring er en viktig del av arbeidet blant barn og unge.

17.01.2017 11:02

68.570 timer frivillig arbeid ved sjømannskirkene

Innsats fra frivillige er helt avgjørende for Sjømannskirken.

16.01.2017 13:10

1471 sosialsaker

Sjømannskirken er også til stede når livet er vanskelig.

16.01.2017 13:53

3630 sykebesøk

Sykebesøk er en sentral del av Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet.

16.01.2017 13:54

2387 skipsbesøk

Sjømannskirken i Aberdeen går på flest skipsbesøk.

17.01.2017 10:59

101 fengselsbesøk

Det har vært en markant økning i antall fengselsbesøk i 2016.

17.01.2017 11:03

24.889 møter med studenter

Sjømannsprestene er der for norske studenter over hele verden, enten det er på pub, kafé, nattklubb eller i en kirke.

17.01.2017 11:02

34.750 møter offshore

I 2016 var Sjømannskirken på 535 besøk på norske oljeplattformer.

17.01.2017 10:59

213 beredskapsavtaler

Viktig samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

17.01.2017 11:00

1692 gudstjenester

Gudstjenestene er hovedsamlingene i Sjømannskirken.

17.01.2017 11:00

798 bryllup

Sjømannskirken har vigselsrett i flere land, og kan bistå med kirkelig velsignelse på enda flere steder.

17.01.2017 11:06

2571 møter i Nettkirken

Ensomhet, tro og tilgivelse er tema som folk ønsker å snakke med nettprestene om.

15.02.2017 14:46

1625 besøk i OL-kirken

Sjømannskirken var til stede med egen OL-kirke under OL og Paralympics i Rio de Janeiro i august 2016.

16.02.2017 13:19

Kirke i verdens hverdag

Det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri overskrifter av i media.

Del