702.346Møter med mennesker

Sjømannskirken 2016

702.346Møter med mennesker

Møter med mennesker er grunnlaget for Sjømannskirkens arbeid.

HØYDEPUNKT: Oppsøkende arbeid er en viktig del av Sjømannskirkens arbeid. Trygve Wallin bor på sykehjemmet Casa Verde i Torrevieja. Han setter stor pris på besøket han får av Lisen Hammer fra Sjømannskirken.

Sjømannskirken er et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested for alle nordmenn i utlandet. I 2016 hadde Sjømannskirken 702.346 møter med mennesker i utlandet og i Norge.

Virksomheten består av sjømannskirkeren nettkirkesjømannsprester - offshore, samt sjømannsprester for studenterog ambulerende sjømannsprester, som oppsøker norske miljøer rundt om i verden hvor det ikke er sjømannskirke.

Sjømannskirkene i Spania har høyest besøkstall. Det er også her en tredjedel av våre ressurser blir brukt.

I Norge møter Sjømannskirken mennesker på messer, festivaler, foreningsmøter, i konfirmasjonsundervisning og på gudstjenester.

I samarbeid med Den norske kirke har Sjømannskirken en nettkirke, der menneskemøtene foregår via chat eller e-post. Les mer om Nettkirkens tallfor 2016 her.

I tillegg møter Sjømannskirken mange mennesker gjennom digitale kanaler, som Facebook og Instagram

Del

472.051Besøk i sjømannskirkene

Sjømannskirken er åpen for alle, også for dem som sjelden eller aldri går i kirken.

NY KIRKE: Mallorca var den første charterdestinasjonen for norske turister, og Sjømannskirken etablerte seg på øya i 1987. I 2016 fikk Sjømannskirken på Mallorca nytt kirkebygg.

Sjømannskirkene verden rundt har vært et viktig sosialt, kulturelt og kirkelig møtested for nordmenn siden 1864.Mest besøkt er Sjømannskirken på Gran Canaria. Der kan det komme opp til 1000 besøkende på tirsdager i høysesongen. 

Hvert år skjer det endringer i Sjømannskirkens tilstedeværelse rundt om i verden. Noen kirker blir lagt ned, noen blir opprettet, mens andre flytter til nye bygninger.

I 2016 fikk Sjømannskirken på Mallorcanytt kirkebygg, mye takket være økonomisk støtte fra ekteparet Ellen og Per G. Braathen.

– Vi gjør dette fordi vi synes Sjømannskirken har en god holdning til mennesker generelt. Vi vet at de gjør ekstremt mye bra for syke, eldre og folk som har problemer. Ofte kan kristne miljøer være selektive, men Sjømannskirken er et sted som er åpent for alle, og det er viktig, sier Per G. Braathen.

Du kan lese hele reportasjen fra magasinet HJEM her.

Del

25.209Møter med barn og unge

Trosopplæring er en viktig del av arbeidet blant barn og unge.

KONFIRMANTLEIR: Å utforske London er en del av opplevelsen med å delta på konfirmantleir.

Barn og unge er en viktig målgruppe for Sjømannskirken. Ute ved kirkene finnes det mange ulike aktiviteter man kan delta på, blant annet babysang, barneklubbmøteplass for ungdomog studentmiddager.

Ikke minst er trosopplæring er en viktig del av møtet med barn og unge. Nærmere 15 000 barn og unge deltok i ulike trosopplæringstiltak i Sjømannskirken i 2016. Søndagsskole, minilederkurs og barneministranter er noen av disse. I alt ble det gjennomført over 1 300 trosopplæringstiltak i 2016. Det er en økning på 45 prosent fra 2015.

– Tallene viser en gledelig utvikling, og bekrefter at satsingen på trosopplæringen i Sjømannskirken har gitt gode resultater, sier trosopplæringsansvarlig i Sjømannskirken, Espen Ingebrigtsen.

Konfirmantarbeidet er også sentralt. I 2016 ble 192 ungdommer ble konfirmert i en sjømannskirke. Totalt 55 konfirmanter fulgte eget opplegg via Nettkonfirmant. En del av disse ble konfirmert i sin menighet i Norge.

Det ble avholdt seks regionale konfirmantleirer for alle konfirmantene i Sjømannskirken (Dubai, Singapore, New York og London).

Sjømannskirken har også to konfirmanttilbud til menigheter i Den norske kirke. Det ene er et konfirmanttilbud med organisasjonen som tema, der en fem-dagers leir ved en sjømannskirke inngår som en del av opplegget. Det andre tilbudet er gjennom Nettkonfirmant-programmet til Sjømannskirken. 

Del

68.570Timer frivillig arbeid ved sjømannskirkene

Innsats fra frivillige er helt avgjørende for Sjømannskirken.

KAFÉVERT I TORREVIEJA: – Jeg får utvilsomt mer enn jeg gir! sier Reidun Meek. Hun er frivillig ved Sjømannskirken i Torrevieja.

Sjømannskirkens har vært en dugnadsbevegelse fra dag én, og ville heller ikke i dag nådd sine mål uten innsatsen fra frivillige.

I 2016 ble det utført 68.570 frivillige arbeidstimer ved sjømannskirkene. Vaffelsteking, rigging, sykebesøk, julebasarproduksjon og ulike prosjekter, er bare noen av oppgavene. Og selv om frivillig arbeid rapporteres inn er det ingen tvil om at det blir lagt ned mange frivillige arbeidstimer som ikke blir underlagt registrering. 

I Norge jobber en seksjon med å skape rom for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken. Mye av driften til Norgesarbeidet er tuftet på frivillighet. Nærmere 1500 frivillighetsoppdrag ble utført Norge i 2016. Les mer om arbeidet i Norge


Elise P. Aas er en av de mange frivillige i Sjømannskirken. Se video om hvordan hun passer på at ingen barn og unge sitter alene i kirken. 

Del

1.471Sosialsaker

Sjømannskirken er også til stede når livet er vanskelig.

TUNGE DAGER: Alkoholmisbruk og alvorlig sykdom er noe av det som preger sosialsakene som Sjømannskirkens medarbeidere jobber med. (Illustrasjonsfoto)

De siste årene har antall sosialsaker hvor nordmenn er involvert økt i både kompleksitet og omfang. Tallmessig er de største utfordringene ved store turistdestinasjoner, og mange av de tyngste tilfellene har sammenheng med rus, psykiatri, omsorgssvikt og vold.

Det ble jobbet med noen flere sosialsaker i 2016 sammenlignet med 2015 (1440). 

Filippinene

I august 2016 opprettet Sjømannskirken en helårstjeneste med fast base i Manila. Sjømannsprest Espen Feilberg Jacobsen og diakonal medarbeider Kjersti Feilberg Jacobsen har etablert kontakt med mange nordmenn på Filippinene siste halvdel av 2016.

– Arbeidet er oppsøkende og tydelig diakonal i sin karakter.  Vi hatt til sammen 30 sosialsaker. Det har vært en krevende oppstart, men vi opplever tjenesten er meningsfull. Det er godt å kunne være med og gjøre en forskjell, sier sjømannspresten. 

Familieveiviseren

Sjømannskirken har siden 2005 drevet et helse- og sosialfaglig arbeid blant barn og unge i Spania. Familieveiviserener rettet mot norske barn og ungdommer fra 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca, og har i 2016 vært ukentlig til stede i skole og kirke. Flere barneverntjenester og enkeltpersoner i Norge ber om råd i aktuelle saker. Det er fortsatt økning i saker som gjelder foreldreveiledning/ungdomsproblematikk. Alvorlighetsgraden i noen av sakene er stor, og Sjømannskirken opplever at norske barnefamilier som bor i Spania i økende grad trenger kvalifisert hjelp og støtte. 

Del

3.630Sykebesøk

Sykebesøk er en sentral del av Sjømannskirkens oppsøkende virksomhet.

OMSORG: Å få besøk av frivillige eller ansatte i Sjømannskirken gir en trygghet for nordmenn på sykehus i utlandet.

Sjømannskirkens besøkstjeneste til nordmenn som kommer på sykehus i utlandet har fortsatt høy prioritet. På noen sykehus, hvor det erfaringsmessig er norske eller skandinaviske pasienter innlagt til enhver tid, blir det foretatt jevnlige besøk.

Et av disse stedene er Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa. Her gikk ansatte og frivillige på til sammen 555 sykebesøk i fjor. 

– Det å bli innlagt på sykehus i et fremmed land kan være skremmende for noen, både på grunn av språket, at man er bekymret for undersøkelser og behandling, og at en ofte er langt borte fra familie og venner. Det kan derfor være godt å ha noen å snakke med som kjenner forholdene, derfor er det viktig at vi går på sykebesøk, forteller diakon Berte Marie Ulveseter. 

Diakonen understreker at det alltid er pasienten som styrer samtalen. 

– Av og til er det behov for litt praktisk hjelp, noen gode råd, eller bare få snakke om det som kan være vanskelig, eller bare det å høre norsk. For mange betyr det mye at vi kommer, sier hun. 

Del

2.387Skipsbesøk

Sjømannskirken i Aberdeen går på flest skipsbesøk.

GJENSYNSGLEDE: Kaptein Kjell Aas har kjent Erna Christie siden starten av 80-tallet. –Erna er en slags mor som alltid har vært der. Det er godt med en stabil person i den ellers rastløse tilværelsen vi har her på sjøen.

Norske sjøfolk dannet grunnlaget for Sjømannskirken i 1864. De siste tiårene har antall norske sjøfolk har gått dramatisk ned, men fortsatt er skipsbesøk en viktig del av Sjømannskirkens virksomhet. 

2016 viser færre besøk enn årene før og vi ser at nedgangen i næringen også vises på vår statistikk. Fortsatt er det Aberdeen, Rotterdam, Offshoretjenesten og Houston som utgjør de større båtbesøkende sjømannskirkene.

Det oppsøkende arbeidet blant norske sjøfolk på skip i Aberdeen og ellers i Skottland er primæroppgaven til sjømannskirken der.I 2016 gikk de to ansatte og frivillig Erna Christie på til sammen 1405 skipsbesøk i Aberdeen, Montrose, Peterhead og på den skotske vestkysten.

Diakonal medarbeider Astrid Stenholt føler seg heldig som jobber ved Sjømannskirken i Aberdeen.

Å jobbe i en sjømannskirke av «den gamle sorten» med mye oppsøkende virksomhet, gjør meg både stolt og ydmyk.  Vi får rett og slett lov til å være hverdagskirke i mange menneskers liv.

Bli mer kjent med Sjømannskirken i Aberdeen gjennom denne reportasjen.

Under kan du også se video fra et skipsbesøk i Rotterdam.


Del

101Fengselsbesøk

Det har vært en markant økning i antall fengselsbesøk i 2016.

NORGERHAVEN: Kjell Ness og Håkon Flaten Håker fra Sjømannskirken i Rotterdam på fengselsbesøk.

Økningen skyldes i all hovedsak at besøksordningen til fengselet Norgerhaven i Veenhuizen, Nederland, ble helårlig i 2016. Her har Norge leid 242 plasser. Sjømannskirken mottar midler fra Kriminalomsorgsdirektoratet for å besøke innsatte som ellers ville ha sonet i Norge, og én dag hver uke utfører to medarbeidere ved Sjømannskirken i Rotterdam denne besøkstjenesten.

Kjell Ness er diakonal medarbeider ved Sjømannskirken i Rotterdam og er én av dem som går på fengselsbesøk. 

– Jeg føler at jeg har gitt noe av meg selv når jeg går ut av fengselet, gledet noen. Men samtidig sitter jeg igjen med mye ettertanke. 

Se video fra fengselsbesøk her:

Del

24.889Møter med studenter

Sjømannsprestene er der for norske studenter over hele verden, enten det er på pub, kafé, nattklubb eller i en kirke.

Sjømannsprest for studenter, Hilde Sirnes, møter studenter i mange ulike situasjoner. Her fra en julekonsert i Krakow som Sirnes deltok i sammen med studentene.

I Sjømannskirken jobber det fem sjømannsprester som har det som sin hovedoppgave å møte norske studenter i utlandet. I samarbeid med ANSA og utenrikstjenesten gjør de et viktig arbeid i møte med en ressurssterk, men også sårbar gruppe unge nordmenn i utlandet. Tjenesten består av en prest i Australia/New Zealand, en med ansvar for Nord-Amerika og tre i Europa.

Hilde Sirnes er sjømannsprest for studenter i Øst-Europa

– Det mest givende med jobben er alle nye bekjentskap og alle unge flotte studenter jeg blir så glad i. Det mest krevende er at det er mange studenter og mange studiesteder, og at jeg skulle ønske jeg kunne besøke hvert enkelt studiested oftere. Spesielt oppleves dette krevende når studenter sliter, gråter og er fortvilet, sier hun.  

Sirnes forteller at studentene ønsker å snakke om alt mellom himmel og jord. Det kan være kjærlighetssorg, ensomhet, konflikter, dødsfall/sykdom, alkohol og rus, skolepress, selvfølelse eller fremtidsplaner.

Les mer om Sjømannskirkens tilbud til studenter her.

Del

34.750Møter offshore

I 2016 var Sjømannskirken på 535 besøk på norske oljeplattformer.

OPPSØKENDE: Gunnar Mathisen er en av sjømannsprestene som møter mennesker som jobber offshore.

Etter ønske fra oljenæringen, betjener Sjømannskirken oljeinstallasjonene på norsk kontinentalsokkel. Syv sjømannsprester har som hovedoppgave å besøke installasjonene, og i 2016 møtte de over 34 000 arbeidere.

Gunnar Mathisen er en av sjømannsprestene som jobber offshore. Han merker tydelig hva nedskjæringene i olje- og gassindustrien gjør med folk.

– Det er viktig å ta menneskers aktuelle utfordringer – som jobb, økonomi og familie – på alvor, men det er også viktig å si at å slutte med noe, kan bety å starte med noe givende og interessant. Det er overgangen som er mest krevende, forteller han.

Helikopterulykken på Turøy ble svært sentral i sjømannsprestens arbeid i 2016. Mathisen var i Bergen da ulykken skjedde og reiste til pårørendesenteret.

– Etter et par timer ble jeg og kollega Anne Berit Mathisen sendt til Gullfaks B, der det havarerte helikopteret kom fra. Vi organiserte gruppesamtaler med rundt 150 mennesker, mange enkeltsamtaler og en minnestund, sier han.

Del

213Beredskapsavtaler

Viktig samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

VIKTIG SAMARBEID: Sjømannsprest Arnfinn Eng på bedriftsbesøk hos FMC Technologies i Houston.

Beredskapsavtalene med næringsliv og utdanningsinstitusjoner styrker Sjømannskirkens operative arbeid samtidig som disse avtalene er med på å finansiere Sjømannskirkens tjenester.

De økonomiske utfordringene innen olje- og gassnæringen påvirket Sjømannskirken også i 2016. Flere av avtalene er redusert ettersom det vanligvis ikke betales for skip og rigger som ligger i opplag. Dessuten har flere utdanningsinstitusjoner slått seg sammen. Ved utgangen av 2016 har vi totalt 213 beredskapsavtaler. 

Som vanlig arrangerte vi halvdagsseminarer rundt om i landet for å styrke båndene til våre samarbeidspartnere. Tromsø, Trondheim, Ålesund, Fosnavåg, Bergen, Haugesund, Stavanger, Grimstad, Sandefjord og Oslo ble besøkt i 2016. Tema var «Krisestøtte i en flerkulturell sammenheng». Samlet hadde seminaret 450 deltakere.

Del

1.692Gudstjenester

Gudstjenestene er hovedsamlingene i Sjømannskirken.

SØNDAG: Ved Sjømannskirken i Berlin har de jobbet bevisst med å knytte trosopplæringsprogrammet tettere opp mot gudstjenesten.

92.832 mennesker deltok på en sjømannskirkegudstjeneste i 2016. Det er drøyt to prosent færre deltakere til gudstjenestene enn året før, men det ble også holdt fire prosent færre gudstjenester enn i 2015. Størstedelen av nedgangen i antall gudstjenester skyldes imidlertid nedleggelse av sjømannskirkene i Antwerpen og New Orleans.

For mange har Sjømannskirkens gudstjenester, enten de samler få eller mange, blitt en innfallsport og en ny anledning til deltagelse i det kristne fellesskapet. Veien til å bli personlig engasjert, også gjennom frivillig innsats i gudstjenestene, er ofte kortere ute enn hjemme. 

Ved Sjømannskirken i Berlinhar barna en viktig plass i gudstjenestelivet. 

– Når vi lager gudstjeneste sammen, blir den bedre for alle. Både for dem som har oppgaver og dem som deltar fra kirkebenken. Gudstjenesten blir «vår» og ikke «min»,  sier sjømannsprest Hilde Barsnes. 

Les mer om barns deltakelse i gudstjenesten i denne reportasjen.

Del

798Bryllup

Sjømannskirken har vigselsrett i flere land, og kan bistå med kirkelig velsignelse på enda flere steder.

I GODE OG ONDE DAGER: Sjømannsprest Hanne Marie I. Frostlid vier hovedsaklig par i selve sjømannskirken, men noen ønsker heller en strandvielse. Foto: www.bryllupmiami.com

Et bryllup i utlandet gir muligheter for en annerledes og flott markering av den store dagen. I likhet med tidligere år er Gran Canaria, Mallorca, Costa del Sol, Albir og Københavnde mest populære kirkene for vielser. 

Også ved Sjømannskirken i Miami er det populært å gifte seg. Her var det 49 vielser i 2016. 

– For meg som prest er det utrolig fint å få ta del i feiringen av menneskers kjærlighet, sier sjømannsprest Hanne Marie I. Frostlid.

Vielsene foregår hovedsaklig i sjømannskirken, enten inne i det vakre kapellet, ute i breezewayen eller ved det flotte eiketreet. Strandvielser på Hollywood beach skjer også. I tillegg er det brudepar som ønsker å gifte seg andre steder i Florida som Naples, Fort Myers Key West eller i Orlando. 

– Det er både vakkert og intimt, uansett størrelsen på vielsen. Hver vielse er unik så for meg blir det ikke en rutine, og hvert par kommer med sin historie. Det er jeg ydmyk og takknemlig for å bli en del av, forteller sjømannspresten. 

Har du spørsmål om bryllup i utlandet? Les mer her.

Del

2571Møter i Nettkirken

Ensomhet, tro og tilgivelse er tema som folk ønsker å snakke med nettprestene om.

I Nettkirken finner du prester som du kan snakke med om livet, troen, tvilen, religion og verdispørsmål – kort sagt; alt mellom himmel og jord.

I 2016 gjennomførte nettprestene 2571 samtaler fordelt på e-post og chat i Nettkirken. Dette er en nedgang sammenlignet med de siste årene.

Deler av året har det vært jobbet aktivt med å få på plass et utvidet samarbeid med Den norske kirke hvor flere prester tar tjeneste som chatte-prester.

– Tematikk som selvmordstanker, ensomhet, omsorgssvikt og voldtektsproblematikk er gjengangere, men også spørsmål om fadderskap, kirkens tro, tilgivelse, Guds nærvær, og aktuelle debatterte emner går igjen, sier nettprest Pernille Astrup.

Del

1625Besøk i OL-kirken

Sjømannskirken var til stede med egen OL-kirke under OL og Paralympics i Rio de Janeiro i august 2016.

Kronprins Haakon besøkte Sjømannskirken i Rio under OL i august.

I samarbeid med Svenska Kyrkan ble OL-kaféen det norske og svenske møtestedet under sommerlekene. For første gang hadde Sjømannskirken en egen OL-sykkel som var med å skape oppmerksomhet på Copacapana de 16 dagene lekene varte. Under OL besøkte både kronprins Haakon og kulturminister Linda Hofstad Helleland Sjømannskirken i Rio. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne var på besøk under Paralympics.

Del

Kirke i verdens hverdag

Det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri overskrifter av i media.

Tallene for 2016 vitner om en mangfoldig virksomhet. Dette bildet er tatt under et småbarnstreff ved Sjømannskirken i Paris.

Sjømannskirken er kirke i verdens hverdag. Vi møter og samler mennesker på kirkelige, sosiale og kulturelle arenaer. Hver dag, hele året. Gjennom oppsøkende og inviterende arbeid når Sjømannskirken et stort antall nordmenn som oppholder seg i utlandet og på norsk kontinentalsokkel.

Sjømannskirken utfordres og formes av samfunnet som vi er en del av. Derfor vitner årsmeldingen for 2016 om en mangfoldig virksomhet. Å være til stede i hverdagen og møte folk med respekt og omsorg, er viktig. Det danner grunnlaget for at vi kan utgjøre en forskjell for mennesker når det uventede skjer.
Små og store kriser, ulykker og katastrofer skjer. I Norge og i utlandet. Den tragiske ulykken med offshorehelikopteret ved Turøy, kalte på Sjømannskirkens innsats. Da orkanen Matthew rammet Florida, søkte flere nordmenn tilflukt i Sjømannskirken i Miami. Og da terrorister angrep flyplass og metro i Brussel, var byens sjømannskirke i beredskap.

Men det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri overskrifter av i media. Det handler om nordmenn som finner et fellesskap og et hjem de ikke visste de savnet før de la ut på reise. Det handler om tilstedeværelse i hverdag og fest, i glede og sorg.

Vi har ikke en uttalt målsetting om å vokse for hvert år. Kvaliteten i arbeidet er viktigere enn å øke statistikkene på en del områder. Likevel registrerer vi at flere av tallene i årsstatistikken viser en liten nedgang. Noe kan forklares med mindre reisevirksomhet for nordmenn og dårligere tider for næringslivet. Men noe skyldes nok også at vi nedlegger virksomheter samt omprioriterer og nedbemanner i andre deler av virksomheten. Sammenhengene er ikke alltid klare, men Sjømannskirkens utfordring er den samme, uavhengig av ytre faktorer: Vi må gå ut og møte nordmenn der de er, som tjenende kirke i verdens hverdag.

Del
Del