KONFIRMANTLEIR: Å utforske London er en del av opplevelsen med å delta på konfirmantleir.

25.209Møter med barn og unge

Trosopplæring er en viktig del av arbeidet blant barn og unge.

Barn og unge er en viktig målgruppe for Sjømannskirken. Ute ved kirkene finnes det mange ulike aktiviteter man kan delta på, blant annet babysang, barneklubbmøteplass for ungdomog studentmiddager.

Ikke minst er trosopplæring er en viktig del av møtet med barn og unge. Nærmere 15 000 barn og unge deltok i ulike trosopplæringstiltak i Sjømannskirken i 2016. Søndagsskole, minilederkurs og barneministranter er noen av disse. I alt ble det gjennomført over 1 300 trosopplæringstiltak i 2016. Det er en økning på 45 prosent fra 2015.

– Tallene viser en gledelig utvikling, og bekrefter at satsingen på trosopplæringen i Sjømannskirken har gitt gode resultater, sier trosopplæringsansvarlig i Sjømannskirken, Espen Ingebrigtsen.

Konfirmantarbeidet er også sentralt. I 2016 ble 192 ungdommer ble konfirmert i en sjømannskirke. Totalt 55 konfirmanter fulgte eget opplegg via Nettkonfirmant. En del av disse ble konfirmert i sin menighet i Norge.

Det ble avholdt seks regionale konfirmantleirer for alle konfirmantene i Sjømannskirken (Dubai, Singapore, New York og London).

Sjømannskirken har også to konfirmanttilbud til menigheter i Den norske kirke. Det ene er et konfirmanttilbud med organisasjonen som tema, der en fem-dagers leir ved en sjømannskirke inngår som en del av opplegget. Det andre tilbudet er gjennom Nettkonfirmant-programmet til Sjømannskirken. 

Del