VIKTIG SAMARBEID: Sjømannsprest Arnfinn Eng på bedriftsbesøk hos FMC Technologies i Houston.

213Beredskapsavtaler

Viktig samarbeid med næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Beredskapsavtalene med næringsliv og utdanningsinstitusjoner styrker Sjømannskirkens operative arbeid samtidig som disse avtalene er med på å finansiere Sjømannskirkens tjenester.

De økonomiske utfordringene innen olje- og gassnæringen påvirket Sjømannskirken også i 2016. Flere av avtalene er redusert ettersom det vanligvis ikke betales for skip og rigger som ligger i opplag. Dessuten har flere utdanningsinstitusjoner slått seg sammen. Ved utgangen av 2016 har vi totalt 213 beredskapsavtaler. 

Som vanlig arrangerte vi halvdagsseminarer rundt om i landet for å styrke båndene til våre samarbeidspartnere. Tromsø, Trondheim, Ålesund, Fosnavåg, Bergen, Haugesund, Stavanger, Grimstad, Sandefjord og Oslo ble besøkt i 2016. Tema var «Krisestøtte i en flerkulturell sammenheng». Samlet hadde seminaret 450 deltakere.

Del