NORGERHAVEN: Kjell Ness og Håkon Flaten Håker fra Sjømannskirken i Rotterdam på fengselsbesøk.

101Fengselsbesøk

Det har vært en markant økning i antall fengselsbesøk i 2016.

Økningen skyldes i all hovedsak at besøksordningen til fengselet Norgerhaven i Veenhuizen, Nederland, ble helårlig i 2016. Her har Norge leid 242 plasser. Sjømannskirken mottar midler fra Kriminalomsorgsdirektoratet for å besøke innsatte som ellers ville ha sonet i Norge, og én dag hver uke utfører to medarbeidere ved Sjømannskirken i Rotterdam denne besøkstjenesten.

Kjell Ness er diakonal medarbeider ved Sjømannskirken i Rotterdam og er én av dem som går på fengselsbesøk. 

– Jeg føler at jeg har gitt noe av meg selv når jeg går ut av fengselet, gledet noen. Men samtidig sitter jeg igjen med mye ettertanke. 

Se video fra fengselsbesøk her:

Del