SØNDAG: Ved Sjømannskirken i Berlin har de jobbet bevisst med å knytte trosopplæringsprogrammet tettere opp mot gudstjenesten.

1.692Gudstjenester

Gudstjenestene er hovedsamlingene i Sjømannskirken.

92.832 mennesker deltok på en sjømannskirkegudstjeneste i 2016. Det er drøyt to prosent færre deltakere til gudstjenestene enn året før, men det ble også holdt fire prosent færre gudstjenester enn i 2015. Størstedelen av nedgangen i antall gudstjenester skyldes imidlertid nedleggelse av sjømannskirkene i Antwerpen og New Orleans.

For mange har Sjømannskirkens gudstjenester, enten de samler få eller mange, blitt en innfallsport og en ny anledning til deltagelse i det kristne fellesskapet. Veien til å bli personlig engasjert, også gjennom frivillig innsats i gudstjenestene, er ofte kortere ute enn hjemme. 

Ved Sjømannskirken i Berlinhar barna en viktig plass i gudstjenestelivet. 

– Når vi lager gudstjeneste sammen, blir den bedre for alle. Både for dem som har oppgaver og dem som deltar fra kirkebenken. Gudstjenesten blir «vår» og ikke «min»,  sier sjømannsprest Hilde Barsnes. 

Les mer om barns deltakelse i gudstjenesten i denne reportasjen.

Del