Tallene for 2016 vitner om en mangfoldig virksomhet. Dette bildet er tatt under et småbarnstreff ved Sjømannskirken i Paris.

Kirke i verdens hverdag

Det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri overskrifter av i media.

Sjømannskirken er kirke i verdens hverdag. Vi møter og samler mennesker på kirkelige, sosiale og kulturelle arenaer. Hver dag, hele året. Gjennom oppsøkende og inviterende arbeid når Sjømannskirken et stort antall nordmenn som oppholder seg i utlandet og på norsk kontinentalsokkel.

Sjømannskirken utfordres og formes av samfunnet som vi er en del av. Derfor vitner årsmeldingen for 2016 om en mangfoldig virksomhet. Å være til stede i hverdagen og møte folk med respekt og omsorg, er viktig. Det danner grunnlaget for at vi kan utgjøre en forskjell for mennesker når det uventede skjer.
Små og store kriser, ulykker og katastrofer skjer. I Norge og i utlandet. Den tragiske ulykken med offshorehelikopteret ved Turøy, kalte på Sjømannskirkens innsats. Da orkanen Matthew rammet Florida, søkte flere nordmenn tilflukt i Sjømannskirken i Miami. Og da terrorister angrep flyplass og metro i Brussel, var byens sjømannskirke i beredskap.

Men det meste Sjømannskirken er involvert i, blir det aldri overskrifter av i media. Det handler om nordmenn som finner et fellesskap og et hjem de ikke visste de savnet før de la ut på reise. Det handler om tilstedeværelse i hverdag og fest, i glede og sorg.

Vi har ikke en uttalt målsetting om å vokse for hvert år. Kvaliteten i arbeidet er viktigere enn å øke statistikkene på en del områder. Likevel registrerer vi at flere av tallene i årsstatistikken viser en liten nedgang. Noe kan forklares med mindre reisevirksomhet for nordmenn og dårligere tider for næringslivet. Men noe skyldes nok også at vi nedlegger virksomheter samt omprioriterer og nedbemanner i andre deler av virksomheten. Sammenhengene er ikke alltid klare, men Sjømannskirkens utfordring er den samme, uavhengig av ytre faktorer: Vi må gå ut og møte nordmenn der de er, som tjenende kirke i verdens hverdag.

Del