HØYDEPUNKT: Oppsøkende arbeid er en viktig del av Sjømannskirkens arbeid. Trygve Wallin bor på sykehjemmet Casa Verde i Torrevieja. Han setter stor pris på besøket han får av Lisen Hammer fra Sjømannskirken.

702.346Møter med mennesker

Møter med mennesker er grunnlaget for Sjømannskirkens arbeid.

Sjømannskirken er et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested for alle nordmenn i utlandet. I 2016 hadde Sjømannskirken 702.346 møter med mennesker i utlandet og i Norge.

Virksomheten består av sjømannskirkeren nettkirkesjømannsprester - offshore, samt sjømannsprester for studenterog ambulerende sjømannsprester, som oppsøker norske miljøer rundt om i verden hvor det ikke er sjømannskirke.

Sjømannskirkene i Spania har høyest besøkstall. Det er også her en tredjedel av våre ressurser blir brukt.

I Norge møter Sjømannskirken mennesker på messer, festivaler, foreningsmøter, i konfirmasjonsundervisning og på gudstjenester.

I samarbeid med Den norske kirke har Sjømannskirken en nettkirke, der menneskemøtene foregår via chat eller e-post. Les mer om Nettkirkens tallfor 2016 her.

I tillegg møter Sjømannskirken mange mennesker gjennom digitale kanaler, som Facebook og Instagram

Del