I Nettkirken finner du prester som du kan snakke med om livet, troen, tvilen, religion og verdispørsmål – kort sagt; alt mellom himmel og jord.

2571Møter i Nettkirken

Ensomhet, tro og tilgivelse er tema som folk ønsker å snakke med nettprestene om.

I 2016 gjennomførte nettprestene 2571 samtaler fordelt på e-post og chat i Nettkirken. Dette er en nedgang sammenlignet med de siste årene.

Deler av året har det vært jobbet aktivt med å få på plass et utvidet samarbeid med Den norske kirke hvor flere prester tar tjeneste som chatte-prester.

– Tematikk som selvmordstanker, ensomhet, omsorgssvikt og voldtektsproblematikk er gjengangere, men også spørsmål om fadderskap, kirkens tro, tilgivelse, Guds nærvær, og aktuelle debatterte emner går igjen, sier nettprest Pernille Astrup.

Del